Nieuws

04 JUN

Impulsdag parochiecatechese

Omdat binnen enkele weken de tweede jaargang van de catechesemethode Het Licht op ons pad verschijnt wordt er op dinsdagmiddag 18 juni een Impulsdag georganiseerd in het voormalig Diocesaan Pastoraal Centrum Dijnselburg te Zeist. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Begeleidersboeken Het Licht op ons pad.jpgDe methode Het Licht op ons Pad is geschikt om doorlopende parochiecatechese te verzorgen voor vijf verschillende leeftijdsgroepen en kan bovendien gebruikt worden voor het vak godsdienst / levensbeschouwing op de basisschool. In een heel aantal parochies en op enkele scholen in het Nederlands taalgebied wordt er al gewerkt met dit materiaal en van vele kanten is te horen dat het een schat aan informatie biedt voor degenen die vanuit een Bijbelse inspiratie het katholieke geloofsverhaal willen doorvertellen.

Kardinaal Dr. W. Eijk zal op de Impulsdag een korte lezing houden over het belang van de parochiecatechese. Aansluitend presenteert John Marx hoofdredacteur van Licht op ons pad de tweede jaargang. Er worden ook negen verschillende workshops aangeboden over alle aspecten van het project. Ieder kan aan twee workshops deelnemen. 


Aanmelden voor deze bijeenkomst kunt u via info@adveniat.nlU ontvangt dan een bevestiging, een routebeschrijving en een formulier voor opgave voor workshops. Deelname aan de impulsmiddag is kosteloos.

 

 

 

04-06-2013