Nieuws

24 APR

Netwerkbijeenkomst voor pastoraal kader, bestuurders en parochievrijwilligers

​Op veel plaatsen wordt gewerkt aan de vormgeving van nieuwe parochies.
Priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, besturen en vrijwilligers komen bijeen om de vele uitdagingen die er zijn het hoofd te bieden.
Op veel plaatsen wordt - soms door schade en schande - wijsheid opgedaan die ook voor anderen heel vruchtbaar kan zijn.
Op veel plaatsen wordt de vraag gesteld: “Hoe doen anderen dat dan?”

Om hierop antwoord te kunnen geven, om van elkaars ervaringen te kunnen profiteren, om goede ideeën op te kunnen doen, organiseert de dienst Parochieontwikkeling een zogenaamde netwerkbijeenkomst.
Het is een bijeenkomst om te 'netwerken', contacten te leggen en te leren van elkaar.
Het is een bijeenkomst waarop priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, pastoraal assistenten, bestuurders en vrijwilligers in de parochies van ons bisdom nog meer bekend kunnen raken met ontwikkelingen in en de mogelijkheden van de nieuwe parochies op diverse terreinen, zowel bestuurlijk als pastoraal.
 
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 16 mei 2013 van 19.00 tot 22.00 uur in: bezinningscentrum Emmaus, Udenhoutseweg 15,  5268 CG Helvoirt, tel.: 0411  64 37 25.
 
Het programma van deze avond vindt u hier.
Iedereen die zich aanmeldt, volgt deze avond twee workshops. In deze lijsttreft u een overzicht van de workshops waaruit gekozen kan worden.
Aanmelden kan tot 13 mei a.s. middels dit opgaveformulier.
24-04-2013