Nieuws

18 FEB

Plechtigheid van de uitverkiezing

plechtigheid uitverkiezing.jpgEen jaar lang hebben volwassenen zich voorbereid op het ontvangen van het heilig Doopsel in de komende Paasnacht. Zondag 17 februari j.l. was de plechtigheid van de uitverkiezing.
 
In het bisdom zijn er vier centra waar volwassenen die katholiek willen worden, voorbereid worden op hun opname in de katholieke Kerk. Jaarlijks, rond het feest van de Doop van de Heer, begint er een traject dat een goed jaar duurt. In de praktijk van de catechumenaatscentra blijken er twee ‘soorten geloofsleerlingen’ te zijn: zij die geïnteresseerd zijn in het katholieke geloof maar nog niet gedoopt zijn en zij die al wel gedoopt zijn, maar in een andere kerk.
Voor de nog niet gedoopte volwassenen is naar oud gebruik op de eerste zondag van de veertigdagentijd ‘de plechtigheid van de uitverkiezing’. Daarmee begint voor hen de laatste periode van voorbereiding. In de paasnacht zullen zij in hun eigen parochie middels de sacramenten van doopsel, vormsel en eucharistie in de katholieke Kerk worden opgenomen.
De gedoopte niet-katholieken zullen met Pinksteren in de katholieke Kerk worden opgenomen. Zij worden op zondag 19 mei 2013 in de kathedraal door de bisschop gevormd en worden aansluitend uitgenodigd deel te nemen aan de Eucharistie.
Bij die Vormselplechtigheid sluit ook een groep volwassenen aan die wel in de RK-Kerk gedoopt is maar niet het sacrament van het Vormsel heeft ontvangen. Deze laatste groep begint 27 februari a.s. met de korte voorbereiding. Aanmelden voor deze cursus is mogelijk tot 23 februari a.s. meer info: onder vorming > vormsel RK-volwassenen.

18-02-2013