Nieuws

13 FEB

Pasen in het Jaar van het Geloof, Vastenbrief 2013

Vastenbrief 2013 Nederlandse bisschoppen

Pasen
Pasen valt vroeg in dit jaar. Maar in het Jaar van het Geloof staat Pasen in het midden. De viering van het lijden, sterven en verrijzen van onze Heer Jezus Christus valt letterlijk in het midden van het Jaar van het Geloof. Dat Jaar loopt van oktober 2012 tot oktober 2013. De paus heeft het afgekondigd ter herdenking van een van de grootste gebeurtenissen uit de recente geschiedenis van de kerk: het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Het komt goed uit dat Pasen midden in het Jaar van het Geloof valt, want de viering van het lijden, sterven en verrijzen van onze Heer Jezus Christus vormt een uitstekende aanleiding om over ons geloof na te denken. Pasen kan zo ‘de deur van het geloof’ zijn die ons toegang geeft tot het leven met God. In deze vastenbrief willen we naar aanleiding van Pasen, met name naar aanleiding van de hernieuwing van onze doopbeloften in de Paaswake, een aantal aspecten van ons geloof aan u voorleggen ter overweging en ter bespreking.
In onderstaande link kunt u het vervolg van de Vastenbrief 2013 van de Nederlandse bisschoppen lezen.
 
De verkorte versie van deze brief, die meestal wordt voorgelezen op de eerste Zondag van de Veertigdagentijd, treft u hieronder aan.
13-02-2013