Nieuws

22 JAN

In Memoriam Petrus Henricus Goedhart

Op 20 januari 2013 is te Waalwijk plotseling overleden de zeereerwaarde heer Petrus Henricus Goedhart, emeritus-pastoor van de parochie H. Johannes Geboorte in Vlijmen.

Pastoor Goedhart werd geboren in ’s-Hertogenbosch op 28 maart 1939 en tot priester voor ons bisdom gewijd door mgr. W. Bekkers op 23 mei 1964.
Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Tilburg-Korvel (parochie H. Antonius van Padua) vanaf 1 augustus 1964 en als catecheet voor de basisscholen in het dekenaat Valkenswaard vanaf 15 augustus 1971. Hij werd op 1 augustus 1979 benoemd tot pastoor te Oss (parochie H. Paulus) en op 11 oktober 1994 tot pastoor te Vlijmen (parochie H. Johannes Geboorte). Vanaf 1 juni 1995 was hij tevens deken van het dekenaat Heusden. Uit beide functies werd hem op 20 oktober 2004 eervol ontslag verleend.
 
Als emeritus bediende hij tot 2012 de parochie H. Lambertus te Gemonde.

Hij moge rusten in de vrede van onze Heer.
 
N.B.
-  vrijdag 25 januari 2013, om 19.00 uur: avondmis in de St. Clemenskerk te Waalwijk, waarbij tevens  gelegenheid tot afscheid nemen
-  zaterdag 26 januari 2013, om 10.30 uur: uitvaart vanuit de St. Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch met aansluitend begrafenis op de begraafplaats te Gemonde

Priesters die willen concelebreren dienen een albe en witte stola mee te brengen.
22-01-2013