Nieuws

18 JAN

​Geloofsleerlingen op weg naar Pasen

De veertigdagentijd is vanouds in de Kerk de periode waarin de geloofsleerlingen, de catechumenen, zich intensief voorbereiden op het ontvangen van hun doopsel, vormsel en eerste communie (eucharistie). Deze periode wordt ingezet met ‘de plechtigheid van de uitverkiezing’. De plechtigheid vindt centraal plaats in de kathedraal op de eerste zondag van de veertigdagentijd onder leiding van Mgr. A. Hurkmans.
In de veertigdagentijd start ook de cursus ‘Leven vanuit de Geest’ voor RK-volwassenen die met Pinksteren in de kathedraal het sacrament van het vormsel willen ontvangen.

doopsel volwassene.jpgOm de mensen die aangeven dat ze katholiek willen worden goed op te vangen en een gedegen voorbereiding (catechumenaatstraject) te geven, zijn er ruim een jaar geleden in het bisdom vier centra voor catechumenale catechese gestart.  Degenen die toen zijn gestart, zijn intussen gegroeid in hun persoonlijke relatie met Christus. Ze hebben een initiatie doorgemaakt op het vlak van de heilige Schrift, het christelijk leven, de geloofsgemeenschap, de liturgie en het gebed. Nu is het moment gekomen dat ze hun voornemen bevestigen en aangeven inderdaad de sacramenten van de Kerk te willen gaan ontvangen. Op de eerste zondag van de veertigdagentijd  - zondag 17 februari 2013 - wordt dit gevierd met ‘de plechtigheid van de uitverkiezing’, tijdens de eucharistieviering in de kathedraal. Daarmee begint voor deze geloofsleerlingen een laatste intensieve periode van voorbereiding op het ontvangen van de sacramenten in de paasnacht. De plechtigheid van de opname in de RK-Kerk zal plaatsvinden in de parochies waartoe deze geloofsleerlingen gaan behoren en die in deze periode vooral met gebed nauw betrokken zijn bij de geloofsleerlingen. 

Vormsel-volwassene, 2.jpgBent u gedoopt in de katholieke Kerk maar heeft u het sacrament van het Vormsel niet ontvangen? En vraagt u zich af of dat nu zou kunnen?  Meld u zich dan in de parochie waar u staat ingeschreven of bij het bisdom waar jaarlijks met Pinksteren het vormsel wordt toegediend aan volwassen-katholieken. Dit jaar is de vormseltoediening in de kathedraal op zondag 19 mei 2013.
Ter voorbereiding op het sacrament van het vormsel verdiepen de kandidaten zich in het geloof in de drie-ene God en in de christelijke identiteit. Daartoe is de korte catechesecursus ‘Leven vanuit de Geest’. Aanmelding voor plechtigheid in de kathedraal: vóór 8 februari 2013.
Meer informatie over het catechumenaat en het vormsel voor RK-volwassenen vindt op deze website onder vorming. Daar vindt u ook de mogelijkheid om aan te melden voor de cursus ‘Leven vanuit de Geest’.

18-01-2013