Nieuws

28 NOV

Novembernummer Bisdomblad: "Hoop en vrees"

(woensdag 28 november 2012) "Hoop en vrees" is het thema van het Bisdomblad van november, het Adventsnummer en het voorlaatste in de negentigjarige geschiedenis van het diocesane blad. 


"Hoop", daar kunnen de meeste gelovigen wel iets mee. Bisschop Hurkmans noemde de hoop tijdens zijn homilie bij de diakenwijding van 2012 in een adem met de twee andere goddelijke deugden: geloof en liefde. In het Bisdomblad vind u een verslag van dit hoogtepunt in het diocesane kerkelijke jaar. "Vrees" echter is iets waar we maar liever niet aan denken. "De oordelende God die aan het einde van je leven de rekening opmaakt, past niet in het beeld van de moderne Nederlander die zichzelf vrij en autonoom acht", schrijft professor Chatelion Counet in zijn bijdrage "Paulus: Apocalyps nu".

Hulpbisschop Mutsaerts' 'Woord van de bisschop' heeft als titel: Advocaat van de duivel. "Als je gaat tellen, kom je erachter dat Jezus in de H. Schrift het vaker over de hel dan over de hemel heeft", schrijft hij en hij voegt eraan toe: "Jezus is geen bangmaker maar de ultieme realist".

"Vreugde en hoop" zijn de beginwoorden van de pastorale constitutie waarmee de concilievaders het dilemma schetsten voor de Kerk in de wereld van deze tijd. We schrijven dan 1965, maar in wezen heeft de constitutie niets in geldigheid ingeboet. Hans de Jong beschrijft de drie delen waarin deze constitutie uiteen valt.

Nog verder terug in de tijd, tussen 1521 en 1597, gaat zuster Madeleine Bouman. In haar rubriek Heiligen beschrijft zij de tijd waarin Petrus Canisius, bekend van de bijbelvertaling, leefde. Een tijd ook tussen hoop en vrees, met zijn specifieke problemen.

Voorts in dit Bisdomblad aandacht voor de Adventsactie, de basiliekverheffing van de Boxtelse Petruskerk en het nieuwe leven dat een monumentaal altaarretabel heeft gekregen in de misschien wel mooiste kerk van het bisdom: de Lambertuskerk van Vessem.
Hieronder kunt u het Bisdomblad online lezen.
 

28-11-2012