Nieuws

15 NOV

Kathleen Ferrier en Hilde Kieboom te gast tijdens oecumenische bijeenkomst in ’s-Hertogenbosch

Wandelen met God 
Het motto van de Week van de Eenheid is dit jaar “Wandelen met God”, met een verwijzing naar Micha 6, 6-8 (“je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.”)
We willen dit thema van rechtvaardigheid belichten met het oog op de situatie van de vluchtelingen in ons midden en de inzet voor en omgang met hen vanuit kerkelijke kring.
De samenkomst begint om 19.30 uur met een vesperviering in de St. Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch. Daarna wordt het programma vervolgd met twee lezingen door mevr. Hilde Kieboom en mevr. Kathleen Ferrier.

Hilde Kieboom
Mevr. Hilde Kieboom is voorzitster van de Sint-Egidiusgemeenschap in Antwerpen. 
Hilde Kieboom is al bijna 20 jaar actief in de samenleving op sociaal en religieus vlak. In 1985 richtte zij in Antwerpen de Sint-Egidiusgemeenschap op, de Belgische tak van het Italiaanse Sant’ Egidio dat ze twee jaar eerder in Rome had leren kennen. Tot op vandaag is zij voor België voorzitter en bezielster van deze lekengemeenschap met steunpunten in Antwerpen, Brussel, Luik, Hasselt, Leuven, Louvain-la-Neuve en Brugge en in Nederland Den Haag en Amsterdam.
Zij startte verschillende werkingen op in het kader van armoedebestrijding en jaarlijks zet Hilde Kieboom een aantal initiatieven op touw ter bevordering van een verdraagzame samenleving en het respect tussen de verschillende culturen in Antwerpen. 


Kathleen Ferrier
Mevr. Kathleen Ferrier (1957) was van 23 mei 2002 tot 20 september 2012 Tweede Kamerlid voor het CDA. 
Van 1984 tot 1991 werkte ze in Chili als deskundige ontwikkelingssamenwerking, daarna tot 1994 in Brazilië. In 1994 keerde ze terug naar Nederland. Ze werd secretaris van de vereniging Samen Kerk in Nederland (SKIN), een organisatie van migrantenkerken, en vanaf 1996 ook secretaris van de Latijns-Amerikaanse zending van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
In de Tweede Kamer hield zij zich onder meer bezig met ontwikkelingssamenwerking en onderwijs. Zij was ondervoorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Mevrouw Ferrier is een dochter van oud-president Johan Ferrier van Suriname. 

Programma 
Het programma is als volgt:
• 19.00 uur oecumenische vesperviering in de St. Jan
• 19.30 uur ontvangst in Grote Kerk met koffie 
• 19.50 uur lezing Hilde Kieboom 
• 20.20 uur Lezing Kathleen Ferrier
• 20.50 uur pauze
• 21.10 uur gesprek met aanwezigen
• 21.55 uur afsluiting officiële gedeelte waarna voortzetting gesprek 
onder hapje en drankje

Ieder is van harte welkom.
15-11-2012