Nieuws

28 NOV

In memoriam Antonius Josephus Maria van Loon

Op 24 november 2011 is te Waalwijk overleden de zeereerwaarde heer Antonius Josephus Maria van Loon, emeritus-pastoor van de parochie Levenskerk te Oisterwijk.

Emeritus-pastoor Van Loon werd geboren in Waalwijk op 1 maart 1918 en tot priester gewijd op 25 juli 1945. Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Veghel (parochie H. Lambertus) van 1945 – 1949, kapelaan te Goirle (parochie H. Maria Boodschap, thans behorend tot de parochie Goirle) van 1949 – 1957 en kapelaan te Tilburg (parochie H. Theresia) van 1957 – 1966. In 1966 werd hij benoemd tot bouwpastoor te Oisterwijk (parochie Levenskerk) en op 15 juni 1986 werd hem eervol ontslag verleend als pastoor van deze parochie. Van 1976 – 1980 was hij tevens werkzaam als kapelaan te Moergestel (parochie H. Johannes Onthoofding).

Moge hij rusten in vrede!  

N.B.
- uitvaart: woensdag 30 november a.s. om 11.00 uur vanuit de parochie Levenskerk te Oisterwijk.
28-11-2011