Nieuws

26 NOV

Deken Van den Hout benoemd tot vicaris bisdom van ’s-Hertogenbosch

In verband met benoeming Mgr. Liesen tot bisschop van Breda

Dr. C.F.M. van den Hout, per februari 2012 vicaris van het Bisdom van 's-HertogenboschBisschop Hurkmans heeft deken dr. Ron van den Hout (47) benoemd tot vicaris, nu Mgr. J. Liesen tot bisschop van Breda is benoemd. Op 28 januari zal Mgr. Liesen de bisschopszetel in Breda in bezit nemen. Vicaris Van den Hout gaat per 1 februari 2012 deel uit maken van de bisdomstaf van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Hij is nu nog deken van Heusden-Waalwijk-Zaltbommel en pastoor van de parochies in de Bommelerwaard. Wie deken Van den Hout gaat opvolgen is nog niet bekend.

Cornelis Franciscus Maria van den Hout werd op 11 november 1964 geboren te Tilburg en priester gewijd op 5 juni 1993. Van 1 Juli 1993 tot 1 september 1994 was hij mede-pastor van de parochie Helmond-Centrum. Van 1 September 1994 tot april 1997 deed hij een studieopdracht licentiaat Bijbelse theologie aan de Gregoriana universiteit te Rome. Daarna werd hij parttime docent aan het Sint-Janscentrum, de priesteropleiding van het bisdom. Vanaf april 1997 tot 1 augustus 1997 was hij waarnemend pastoor van de H. Margarita Maria Alacoque te Tilburg om op 1 Januari 1998 pastoor te worden van de parochie Drunen. Op 15 Augustus 1999 werd hij pastoor van de H. Johannes Apostel te Elshout en van 1 Januari 2006 tot 1 oktober 2009, pastoor van de parochie Drunen-Elshout. Op 14 Februari 2009 werd Van den Hout benoemd tot deken van het dekenaat Heusden-Waalwijk-Zaltbommel en op 1 oktober 2009 tot pastoor van de Pastorale Eenheid Bommelerwaard. Hij is tevens lid van de Priesterraad. Tijdens zijn werk als pastoor in de verschillende parochies werkte hij in deeltijd aan zijn promotie. Op 12 mei 2009 behaalde hij aan de Radboud Universiteit Nijmegen de doctorstitel in de theologie.
 
In bijgaande brief aan het pastoraal kader van het bisdom noemt Mgr. Hurkmans het vertrek van Mgr. Liesen een groot verlies en dankt hem hartelijk voor alles wat hij in iets meer dan een jaar tijd voor het bisdom gedaan heeft.
 
26-11-2011