Nieuws

24 NOV

Mgr. Bluyssen 50 jaar bisschop

Op 27 december viert Mgr. drs J.W.M. Bluyssen zijn gouden bisschopsjubileum. Het is de dag waarop Mgr. Bluyssen precies 50 jaar geleden bisschop werd gewijd in de Sint-Janskathedraal. De bisschop zal op die dag zelf hoofdcelebrant zijn bij de pontificale eucharistieviering, voor zover zijn gezondheid dat toelaat.

De pontificale Eucharistieviering begint om 11.00 uur in de kathedraal. Hierbij zijn ook diverse Nederlandse bisschoppen aanwezig. Een gildestoet met afvaardigingen uit Brabant en Gelderland zal de intocht van de emeritus bisschop begeleiden. De Schola Cantorum zingt de Sint-Jansmis, van Maurice Pirenne, op dit hoogfeest van Sint-Jan Evangelist. Naast de gereserveerde plaatsen voor genodigden zijn er vrije zitplaatsen beschikbaar, waarvoor geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Vanwege zijn gezondheid ziet de jubilaris af van een receptie.
24-11-2011