Nieuws

21 NOV

Persmap Mgr Bluyssen

 
Deze persmap bevat een aantal artikelen over en interviews met emeritus-bisschop drs. J.W.M. (Jan) Bluyssen, die op 27 december zijn gouden bisschopsjubileum viert. Omdat de bisschop, 85 jaar intussen, te zwak van gezondheid is om de media te woord te staan, is gekozen voor een verzameling van publicaties, waaruit zijn persoon spreekt, zijn opvattingen en zijn visie op bisdom en kerk. Het moet niet moeilijk zijn daaruit een ‘eigen’ artikel over de jubilaris samen te stellen. Naar de bronnen wordt verwezen aan het einde van elke bijdrage. Een kleine collectie foto’s wordt meegeleverd op een aparte pagina.
 


HET CURRICULUM VITAE VAN EEN GOUDEN BISSCHOP
Samenstellers: Dr. Jan Peijnenburg, oud-bisdomarchivaris en
Kees van Hasselt, oud-perschef (Bisdomblad november 2011)

RECENT INTERVIEW BIJ 50-JARIG BISSCHOPSJUBILEUM
Jan Bluyssen: Monseigneur in het goud
Kees van Hasselt (Bisdomblad december 2011)

MGR. J. BLUYSSEN: „GETUIGEN VAN DE HEER IN WOORD EN DAAD”
Interview bij zijn afscheid om gezondheidsredenen in 1984, auteur Ben Spekman, toenmalig perschef. (Bisdomblad 1 juni 1984)

DE PASTORALE VAN JOHANNES BLUYSSEN 
Oud-vicaris J. Martin (Bisdomblad 1 juni 1984)

BISSCHOP BLUYSSEN 60 JAAR PRIESTER
Marc de Koning (Bisdomblad juni 2010)

EEN KERK DIE NAAR DE MENSEN KOMT EN
MENSEN NAAR DE KERK: DAT IS MIJN DROOM

Kees van Hasselt (Bisdomblad april 2006)
 
 
21-11-2011