Nieuws

15 NOV

Sociale leer van de kerk centraal op studiedag diakens

Met het thema "De sociale leer van de Katholieke Kerk" vindt op maandag 21 november in het Sint-Janscentrum de jaarlijkse studiedag voor diakens plaats. Expert op dit gebied, diaken ing. Philip Weijers van het Bisdom Haarlem en schrijver van het onlangs verschenen boek De menselijke arbeid in de Katholieke Sociale Leer, verzorgt de inleiding.

Diaken Ton Schepens, bisschoppelijke gedelegeerde voor het diaconaat in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch, rekent op deze dag op ongeveer twintig ambtsgenoten. "Wij zullen deze dag ingaan op de gevolgen van de economische crisis voor de parochies in relatie tot de katholieke sociale leer. Arbeid, economie en de rol van de diaken komen daarbij aan de orde." Schepens wil met de dag de katholieke sociale leer dichter bij de parochies brengen. De diaken is volgens hem bij uitstek de persoon die de sociale leer stimuleert en concreet maakt.

De ontvangst is voorzien om 9.30 uur. Het programma duurt van 10.00 tot 17.00 uur. Hulpbisschop Mutsaerts zal de heilige mis opdragen.

15-11-2011