Nieuws

13 NOV

Bisdom kiest met name voor kerken in voormalige dorpskernen Eindhoven

Afgelopen juni heeft het bisdom twee nieuwe parochies voor Eindhoven gepresenteerd, een in Noord en een in Zuid. Als parochiekerk voor Eindhoven Noord is de Petruskerk in Woensel aangewezen en voor Eindhoven Zuid de Sint Joriskerk. Dit weekend wordt middels een voorleesbrief van bisschop Hurkmans in alle kerken bekend gemaakt welke kerken open blijven en welke er uiterlijk op 1 januari 2015 gesloten worden.

De gebouwencommissie van het bisdom heeft alle kerken onderzocht en is tot een conclusie gekomen. De op basis hiervan totstandgekomen keuzes zijn niet door de parochiebesturen, maar – na rijp beraad – door het bisdom van ’s-Hertogenbosch gemaakt. Het bisdom heeft ervoor gekozen om met name de kerken in de voormalige dorpskernen te behouden. Daarmee is de spreiding van de kerklocaties zo natuurlijk mogelijk aangepakt. Het zijn vrijwel allemaal sterk beeldbepalende gebouwen.
 
De Sint Joris kerk in Stratum, de Sint Martinus in Tongelre, de Sint Lambertus in Gestel en bij voldoende geld voor de restauratie de Sint Trudo in Strijp, zijn de vier kerken in de parochie Eindhoven Zuid die in gebruik blijven als kerk. Ook de Pius X kerk in Stratum blijft vooralsnog open. In de parochie Eindhoven Noord blijven de Petruskerk en de Thomaskerk in Woensel en de Antonius Abtkerk in Acht in gebruik als kerk.

Het bisdom kiest ervoor om met name de beeldbepalende kerken in de voormalige dorpskernen te behouden voor het pastoraat in de toekomst, zodat iedere stadswijk over een kerklocatie beschikt. De Catharinakerk in de binnenstad, die al sinds 1974 eigendom is van de gemeente Eindhoven, en nu multifunctioneel in gebruik is, zal niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen en dus aan de eredienst ontrokken worden. Het “Steunpunt materiële hulp” en de het “Open Huis” blijven wel gebruik maken van de bijruimtes van de Catharinakerk. Het bisdom onderzoekt nog of de Paterskerk, eigendom van de paters Augustijnen, een liturgische functie kan behouden. Hiervoor zal dan voldoende (extern) geld moeten komen voor de noodzakelijke restauratie.

De overige kerken in Eindhoven zullen uiterlijk op 1 januari 2015 aan de eredienst worden onttrokken. Dat gebeurt gefaseerd waarbij gezocht wordt naar een nieuwe bestemming. Het is financieel, qua pastorale bezetting en inzet van vrijwilligers niet mogelijk om alle kerken in Eindhoven open te houden.

De bisschop is zich zeer bewust van de pijn die hierdoor teweeg wordt gebracht, met name daar waar het kerkgebouw moet sluiten, maar ziet met het oog op een gezonde toekomst geen andere mogelijkheid. Het sluiten van kerkgebouwen betekent niet, aldus Mgr. Hurkmans, “ dat onze geloofsgemeenschap in Eindhoven verdwijnt. U bent van harte uitgenodigd, ook al zult u daar in het begin natuurlijk aan moeten wennen, om deel te gaan nemen aan vieringen in de openblijvende kerken. We hopen dat we op een kleiner aantal locaties, maar gaandeweg met meer mensen dan nu de zondag kunnen blijven vieren met de Eucharistie, dat kinderen er gedoopt worden, hun eerste H. Communie en vormsel doen, dat jonge mensen er trouwen, dat mensen er een kerkelijke uitvaart krijgen, dat mensen er zullen bidden en elkaar ontmoeten ook buiten het kerkgebouw. Kortom dat het kerkelijk leven er door mag gaan en zelfs mag groeien.”
 

Parochie Eindhoven Noord o.l.v. pastoor Goris:
Sint Petruskerk (parochiekerk nieuwe parochie: blijft open)
Sint Thomaskerk (blijft open)
Sint Antonius Abtkerk (blijft open)
H.Johannes Evangelistkerk (voor 31-12-2011 onttrekking aan eredienst)
O.L.Vrouw van Lourdeskerk (sluit uiterlijk per 1-1-2015)
Sint Mattheuskerk (sluit uiterlijk per 1-1-2015)
Verrijzeniskerk (sluit uiterlijk per 1-1-2015)

 
Parochie Eindhoven Zuid o.l.v. pastoor Wilmink
Sint Joriskerk Stratum (parochiekerk nieuwe parochie: blijft open)
SintTrudokerk Strijp (blijft in beginsel open mits voldoende geld voor restauratie)
Sint Martinuskerk Tongelre (blijft open)
Sint Lambertuskerk Gestel (blijft open)
Gerardus Majellakerk (sluit uiterlijk per 1-1-2015)
Pius X-kerk (kerk blijft vooralsnog open)
Catharinakerk (uiterlijk per 1-1-2015 geen RK liturgische vieringen meer)
H.Hart van Jezuskerk (sluit uiterlijk per 1-1-2015)
H.Hartenkerk (sluit uiterlijk per 1-1-2015)
Sint Theresiakerk (sluit uiterlijk per 1-1-2015)
Sint Antonius van Paduakerk (sluit uiterlijk per 1-1-2015)
Paterskerk Augustijnen (wordt momenteel onderzocht als binnenstadslocatie voor de toekomst, specifiek onderzoek naar geld voor restauratie mogelijkheden)
13-11-2011