Nieuws

10 NOV

Website voor katholieke kennis in het onderwijs

Woensdag 2 november j.l. is in Utrecht de website www.venstersopkatholiekgeloven.nl gelanceerd. Met deze website willen de initiatiefnemers CNV Onderwijs en Adveniat het mogelijk maken dat leerkrachten in het (basis)onderwijs de kennis over katholiek geloven kunnen opzoeken, om zo deze kennis door te kunnen geven aan de leerlingen op (katholieke) basisscholen.

Meerwaarde voor het katholiek onderwijs
Astrid Bakker, bisschoppelijk gedelegeerde voor r.k. (basis)onderwijs, was bij de lancering van de website. "Dit project is een meerwaarde voor het katholiek onderwijs. In de huidige samenleving is de vanzelfsprekendheid omtrent de bekendheid met hoe en wat katholieken geloven weg. Deze website geeft leerkrachten de mogelijkheid om de kennis op te zoeken en over te dragen op de leerlingen. Wij willen de scholen, en andere betrokkenen bij het katholiek onderwijs, deze website van harte aanbevelen. En wij hopen natuurlijk dat de scholen er veelvuldig gebruik van zullen maken."

Drietrapsraket
De website www.vensteropkatholiekgeloven.nl maakt deel uit van de drietrapsraket van het project ‘Vensters op katholiek geloven voor het onderwijs’. Het eerste deel van het project wordt gevormd door het boek ‘ Maar wie is God? ‘. Bij dit boek, waarin 150 vragen van kinderen over het geloof aan bod komen, is een cross-mediaal lespakket beschikbaar voor de groepen 7 en 8 van de basisschool.

Het tweede deel van het project wordt gevormd door het boek ‘ Mijn school is katholiek’. Dit boek is door Martha Hoffenkamp geschreven voor leraren, Pabo-studenten, ouders, bestuursleden en iedereen die betrokken is bij het rooms-katholiek onderwijs in Nederland. Het geeft informatie over diverse aspecten van geloof en kerk in al hun dimensies: uiterlijk en inhoudelijk.

De derde, en laatste, trap van de drietrapsraket wordt gevormd door de onlangs gelanceerde website. De website bestaat uit 50 vensters, onderverdeeld in zeven categorieën, over wat en hoe katholieke geloven. Elk venster vertelt zijn eigen verhaal met aandacht voor zowel de grote lijn als het detail. Daarnaast zijn er verwijzingen naar verhalen, muziek, films, didactische tips en links naar andere websites.

Meer informatie over het project is te vinden op de website: www.venstersopkatholiekgeloven.nl.
10-11-2011