Nieuws

08 NOV

Thema-avond door mgr. Mutsaerts: ‘Hemel of Neverland?’

Op woensdag 9 november organiseert Stuurgroep Kerk en Samenleving Best een thema-avond met als titel "Hemel of Neverland? De rol van de kerk in een ontkerkelijkte samenleving". Inleider van de avond is hulpbisschop Mutsaerts.

De (on)waarheid van de Bijbel, het verhaal van God, van Christus staan bij de thema-avond centraal. "Is het niet waar, dan hoeven we er niet over te spreken," volgens mgr. Mutsaerts: "Is het daarentegen wel waar dan heeft dit consequenties voor ons leven: dan is er een Schepper die vergevingsgezind is voor wie zich berouwvol opstelt, maar hij is ook een rechtvaardige God. Wat in de Bijbel staat over het eeuwige leven, over het hiernamaals is zo serieus dat wij er ook serieus mee om moeten gaan. Dit onvoorstelbare is dermate belangrijk dat we het niet zo maar naast ons neer kunnen leggen." Tevens komt het onderwerp van ontkerkelijking aan bod: Hoe ziet mgr. Mutsaerts hier de rol van de kerk?

De avond vindt plaats in zalencentrum Prinsenhof (Hoofdstraat 43, 5683 AC, Best) en begint om 20.00 uur. De Stuurgroep heet alle belangstellenden van harte welkom. Ter bestrijding van de onkosten wordt een bijdrage van € 2,50 gevraagd.
08-11-2011