Nieuws

06 NOV

Bisschop wijdt Geoffrey de Jong tot transeunt diaken

Met de verklaring van seminarierector DeRycke, dat de Kerk Geoffrey de Jong waardig had bevonden om te worden toegelaten tot het ambt van het diakonaat, kon bisschop Hurkmans zaterdag 5 november in de Sint-Janskathedraal de handen opleggen bij deze jongste transeunte diaken.
Na de litanie van alle heiligen, kreeg de 31–jarige seminarist van de Bossche bisschop de handen opgelegd en het evangelieboek overgedragen, symbool van zijn zending, onder toeziend oog van zijn aanwezige familie en de ‘grote familie van de Kerk’, waaronder plebaan Van Rossem, Mgr. Schroder, leden van het kathedraal kapittel, stagepastoor Barberien, parochianen en tal van priesters en permanent diakens en de seminariegemeenschap.
 
Het diaconaat, het ambt van diaken, is een van de drie zogenaamde hogere wijdingen in de Kerk. In de loop der eeuwen werd het eigen sacramentele karakter van het diaconaat uit het oog verloren. De diakenwijding werd op den duur beschouwd als niet meer dan een voorbereidende stap op de weg naar het priesterschap. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft voorzien in een permanent ambt van diaken, en bepaald dat de diaken krachtens zijn wijding onder meer bevoegd is om in de liturgie het evangelie te lezen en te preken, in de catechese het geloof uit te leggen, het sacrament van de doop toe te dienen en als kerkelijke getuige op te treden bij een huwelijk.
 De wijding tot transeunt diaken (‘overgangs-diaken’) wordt thans gezien als laatste stap voor het priesterschap.

06-11-2011