Nieuws

31 OKT

Pontificale vieringen op Allerheiligen en Allerzielen

Op dinsdag 1 november, het hoogfeest van Allerheiligen, zullen bisschop Hurkmans en hulpbisschop Liesen om 19.00 uur de heilige mis opdragen in de Sint-Janskathedraal. De dag erna, op woensdagochtend 2 november, zal bisschop Hurkmans, op het feest van Allerzielen, om 10.00 uur in de kapel van begraafplaats Groenendael te 's-Hertogenbosch-Orthen eucharistie vieren ter nagedachtenis aan alle overleden bisschoppen en priesters en voor alle overleden gelovigen in het bisdom.

Allerzielen
Na de Allerzielenviering in Orthen, die wordt opgeluisterd door een koor van priesterstudenten, betreden de aanwezigen de crypte van de kapel, waar de meeste bisschoppen van Den Bosch zijn bijgezet, alsmede enkele priesters en docenten van het voormalige Groot-Seminarie. Aansluitend worden de graven gezegend en er wordt gebeden.

Op Allerzielen bidt de Katholieke Kerk voor alle overledenen die nog niet bij God in de hemel zijn. In de katholieke cultuur trekken veel mensen op die dag naar kerkhoven om hun geliefden te gedenken. Op deze dag wordt door de Kerk de 'Getijden voor de Overledenen' gebeden. De gezangen, psalmen, lezingen en voorbeden staan in het teken van de menselijke sterfelijkheid en Gods barmhartigheid en rechtvaardigheid. Dat geldt ook voor de Mis die op deze dag gecelebreerd wordt. De openingstekst van de Allerzielenmis is dezelfde als die van een uitvaartmis: Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis (‘Heer, geef hen de eeuwige rust en moge het eeuwig licht hen verlichten’).

Allerheiligen
Allerheiligen is een hoogfeest. De feestdag viert de nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren. In 837 riep Paus Gregorius IV 1 november uit als de katholieke gedenkdag. Allerheiligen is een vrije dag in vele landen, waaronder België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Spanje en delen van Duitsland.  

Op dinsdag 1 november (Allerheiligen) is het bisdomkantoor gesloten.
31-10-2011