Nieuws

25 OKT

Netwerkdag Nieuwe Parochies: stevige inhoud en waardevolle ontmoetingen

Met ruim 150 deelnemers vond afgelopen zaterdag in Oisterwijk de Netwerkdag voor Nieuwe Parochies plaats. Met inleidingen van hulpbisschop Mutsaerts, pastoor René Wilmink en procesbegeleider Bart Jansen, momenten van gebed en tien workshops was het een dag van stevige inhoud en waardevolle ontmoetingen.

Gemeenschap die geloof in God
“De parochie is de gemeenschap die gelooft in God.” Hulpbisschop Mutsaerts legde in zijn lezing uit dat het geloof geen sprookjesverhaal is. “Als het niet historisch was en Jezus niet had bestaan, stelde het geloof niets voor. Wij geloven in God die in onze mensengeschiedenis is binnengetreden. Geloof is dus geen doekje voor het bloeden, maar is de basis van onze hoop in Christus, die mens geworden is.” In zijn lezing benadrukte hij dat het geloof praktiseren een keuze is: “Afwegingen maken om maar niet deel te nemen zijn ongeveer even zwak als tien redenen die je kunt verzinnen om maar niet te gaan douchen.”

Christus: het hart van de parochie
Procesbegeleider Bart Jansen koos in zijn inleiding een psychologische benadering om het thema 'ont-moeten omdat het vrij-willig is' te duiden. Aspecten als waarneming en motivatie werden in en met de zaal gedemonstreerd. "Je inzetten voor een parochie, is je inzetten voor een bijzondere instelling” vertelt dagvoorzitter pastoor René Wilmink, “Het is geen standaard vereniging of bedrijf, geen betaalde baan, maar ten diepste een uitnodiging van Degene die het hart van de parochie vormt: Christus”.

Workshops
In de tien workshops werden een aantal thema's rond de vorming van Nieuwe Parochies concreet. Marie-Jeanne Zuidervaart hield een workshop voor parochiewilligers: “Nadenken over de vrijwilligers in de parochie is de basis voor alles wat er gebeuren kan in de vrijwilligerszorg.” Zeker in de dynamiek van parochiefusies moet je vrijwilligers volgens haar nooit laten zwemmen: “De vrijwilligerszorg vraagt veel tijd en prioriteit van pastorale team en het bestuur.” In de worshop kwamen 5 B’s als kapstok aan de orde: binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden (voorwaardenscheppend) en (goed)beëindigen. In de workshop Communicatie werd aan de hand van een communicatiemodel een aantal voorbeelden uit de parochies behandeld en gingen de deelnemers gezamenlijk aan de slag met een stappenplan voor communicatie rond een door henzelf gekozen mijlpaal in het fusieproces.

Lees verder
Een uitgebreider verslag van de Netwerkdag verschijnt in het Bisdomblad van november. Voor een fotoverslag, klik hier. Enkele relevante producties van de workshops kunnen hier worden gedownload.

25-10-2011