Nieuws

24 OKT

In Memoriam Prosper Henricus Raaijmaakers

Op 19 oktober 2011 is te Tilburg overleden de zeereerwaarde heer Prosper Henricus Raaijmaakers, oud-legeraalmoezenier.
 
De zeereerwaarde heer Raaijmaakers werd geboren in Vught op 4 september 1926 en tot priester gewijd op 3 juni 1950. Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Gemert (parochie H. Johannes Onthoofding) van 1950-1952, als kapelaan te Helmond (parochie H. Lambertus) van 1952-1956, als kapelaan te Tilburg (parochie O.L. Vrouw Koningin van de Vrede) en tegelijkertijd moderator van de Paulusschool te Tilburg van 1956 – 1980, als conrector van het St. Josephgesticht te Tilburg van 1957 – 1979, als legeraalmoezenier aan de Koning Willem II kazerne en de Kromhoutkazerne te Tilburg vanaf 1979 en vanaf 1980 tevens aan de kazerne te Keizersveer (Geertruidenberg). Van deze functies werd hem op 1 november 1991 eervol ontslag verleend.

Moge hij rusten in vrede!
N.B.
- uitvaart: donderdag 27 oktober 2011, om 10.30 uur vanuit de H. Hartkerk te Vught, waarna zijn begrafenis volgt op het kerkhof aldaar

24-10-2011