Nieuws

21 OKT

Wijding Geoffrey de Jong tot transeunt diaken

Tijdens de eucharistieviering op zaterdag 5 november om 12.00 uur zal Geoffrey de Jong door bisschop Hurkmans in de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch tot transeunt diaken worden gewijd. De diakenwijding is een belangrijke stap in de richting van zijn priesterwijding.

De 31-jarige priesterstudent heeft een protestantse opvoeding genoten. Na het VWO heeft hij een jaar theologie gestudeerd in Tilburg en is in datzelfde jaar door bisschop Hurkmans opgenomen in de katholieke kerk. Het eerste deel van zijn opleiding tot het priesterschap heeft hij aan het grootseminarie van Rolduc gevolgd. Momenteel loopt hij stage in de Heilige Willibrordusparochie te Diessen.

De diakenwijding vindt altijd plaats tijdens een eucharistieviering vanwege de nauwe band tussen de eucharistie en het sacrament van de wijding. Na de wijding oefent de diaken voor de eerste keer zijn dienst uit als diaken. Een transeunt diaken is iemand die diaken is in afwachting van zijn priesterwijding. Tussen priesterwijding en (transeunte) diakenwijding zit doorgaans een periode van ongeveer een half jaar.
21-10-2011