Nieuws

13 OKT

Zorgen en helpen in de Nieuwe Parochie

Op de achtergrond. Dat is meestal de plek waar zorg en hulp zich in de Kerk concreet manifesteert. Bij dienstbaarheid aan de naaste past bescheidenheid. Mensen die vrijwillig anderen helpen, kloppen zich niet op de borst. Maar soms is het wel goed om te lezen dat er mensen zijn die zich belangeloos inzetten voor hun medemens. Zo kunnen zij anderen inspireren.

Drie initiatieven
In het Nieuwe Parochiekatern dat volgende week in het Bisdomblad verschijnt, komt een drietal initiatieven aan bod, waarmee ‘zorg en hulp’ perspectief krijgt in het kader van de Nieuwe Parochies. Het katern gaat in op de vrijwillig georganiseerde hulp die in parochies ontstaat rondom mobiliteit. Ook wordt er ingezoomd op een Tilburgse rouwverwerkingsgroep die in november dit jaar start.

In het weekend van 18, 19 en 20 november vindt het jaarlijkse DiaconAction plaats. Projectmedewerker Jongeren en Diaconie Kristel van der Loop vertelt over de bedoeling van dit diaconale project dit jaar en welk effect DiaconAction op de vorming van Nieuwe Parochies kan hebben.

Download het Nieuwe Parochiekatern, of ga naar het overzicht van alle Nieuwe Parochiekaternen.
Vandaag uitgelicht:
Workshop Huwelijk & Gezin
In de workshop over het speerpunt ‘Huwelijk & Gezin’ vertellen mensen uit verschillende parochies hoe zij – met succes – gezinswerk in hun parochie hebben opgebouwd. Aan de orde komt: Wat was de situatie vooraf? Hoe hebben ze het aangepakt? Wat zijn de resultaten? En wat zijn de toekomstplannen? We hopen dat u na deze workshop met een paar haalbare en beproefde ideeën voor het gezinswerk in uw parochie naar huis gaat.

Zie ook het
complete overzicht van workshops die tijdens de Nieuwe Parochie Netwerkdag op 22 oktober 2011 gehouden worden.
13-10-2011