Nieuws

08 OKT

Focolarebeweging viert 50-jarige aanwezigheid in Nederland

Op zaterdag 5 november aanstaande viert de Focolarebeweging dat zij 50 jaar in Nederland actief is. Ze doet dat in de vorm van een korte, feestelijke jubileumontmoeting en receptie in Mariapoli Mariënkroon in Nieuwkuijk, open voor iedereen. Hulpbisschop Liesen zal bij de jubileumdag aanwezig zijn.

Bijzonder is de aanwezigheid in Nieuwkuijk van de presidente en co-president van de internationale beweging, Maria Voce en Giancarlo Faletti, vanuit Rocca di Papa nabij Rome. Maria Voce is de dag erna te gast op de Katholieke Jongerendag (KJD) in Den Bosch, waar zij in de ochtend op het hoofdpodium met jongeren in dialoog zal treden over het thema van de KJD: ‘Vuur’.

Sociale cohesie en oecumene
De ontmoeting op 5 november staat in het teken van de sociale cohesie en de oecumene in onze samenleving, waarvoor de Focolarebeweging zich vanaf haar eerste dag in Nederland altijd heeft willen inzetten. Daarover spreken onder meer Jan Bakker, directeur Alphacursus Nederland, en Jan van Burgsteden, hulpbisschop van Haarlem en binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie eerste aanspreekpunt voor bewegingen en nieuwe gemeenschappen binnen de Rooms-katholieke Kerk.

Mariënkroon te Nieuwkuijk
De jubileumviering vindt plaats op het terrein van het landelijk centrum van de Focolarebeweging in Nieuwkuijk (gemeente Heusden), Mariapoli Mariënkroon. Daar wordt een grote tenthal in gereedheid gebracht die tot 800 mensen kan huisvesten. Verwacht worden ook een zeventigtal mensen uit Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland en IJsland, die met Focolare in Nederland organisatorisch verbonden zijn.

Enno Dijkema en Agnes van Zeeland, de voorzitters van de Focolarebeweging in Nederland en de Noordse landen, verwachten de komst van zoveel binnenlandse en buitenlandse gasten naar het Brabantse Nieuwkuijk vanwege "de sterke banden van vriendschap en sympathie die in vele jaren zijn opgebouwd met mensen van heel verschillende achtergrond". Agnes van Zeeland: "Het is eigen aan Focolare altijd te zoeken naar wat verbindt. En in ons streven naar vernieuwing hebben we altijd bondgenoten gevonden in mensen en groepen die, ieder vanuit een eigen insteek, werken aan datzelfde doel."

Bisdom ‘s-Hertogenbosch
De Focolarebeweging is vanaf haar eerste begin sterk verbonden geweest met het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Het was in dit bisdom dat de jonge kerkelijke beweging in 1961 haar eerste twee huizen opende, in Nijmegen en in Eindhoven. Van daaruit ontstond in korte tijd een grote gemeenschap van mensen van verschillende achtergronden, leeftijden en kerken, die zich de ‘spiritualiteit van gemeenschap’, begonnen in Italië met Chiara Lubich (1920-2008), eigen maakten. Tot op de dag van vandaag zijn er in deze twee steden, maar ook elders in het bisdom en het land veel mensen met de beweging verbonden. Veel van hen hebben zich in de afgelopen jaren ingezet in de eigen parochie en voor de bisdomreizen in het kader van de Wereldjongerendagen.

De Focolarebeweging heeft zich altijd warm gesteund geweten door achtereenvolgens de bisschoppen Bekkers, Bluyssen, Ter Schure en Hurkmans, die de beweging altijd hebben aangemoedigd bij haar activiteiten.

Focolarebeweging
De Focolarebeweging is een internationale beweging, die in 1943 is ontstaan vanuit een krachtige ontdekking door leken van de betekenis van het evangelie. Centraal in de gemeenschappelijk beleefde spiritualiteit van de beweging staan de woorden uit het Johannes-evangelie: ‘Vader, mogen allen een zijn’ (17,21). De naam ‘Focolare’ betekent ‘vuurhaard’ en duidt op de plaats waar men de kracht van het samenzijn ervaart en waar ervaringen worden uitgewisseld. In 1962 kreeg de Focolarebeweging de officiële goedkeuring van de katholieke Kerk. Later volgden ook erkenningen van vele andere kerken.
 • Datum: zaterdag 5 november 2011
 • Tijd: 14.30 uur tot 17.00 uur met aansluitend receptie
 • Locatie: Mariapoli Mariënkroon, Abdijlaan 8, 5253 VP te Nieuwkuijk
Voor kinderen en tieners eigen programma’s. Voor de allerjongsten is er een crèche.

Aanmelding en inlichtingen: info@focolare.nl, of telefonisch: 073-511 36 51
  Vandaag uitgelicht:
  Workshop: "Een bestuur (be)stuurt.."
  Het bisdombeleid vraagt van parochiebesturen in een proces van samenvoeging te stappen en samen te werken aan de vorming van een Nieuwe Parochie. Hoe pak je dat aan? Wat mag van bestuursleden in een Nieuwe Parochie worden verwacht? Zijn de bestuurstaken voor vrijwilligers nog te behappen? Hoe kan een bestuur nu goed haar werk doen in een Nieuwe Parochie? Duidelijk is dat een bestuur niet meer kan functioneren als een bestuur in de traditionele, kleine parochie, maar hoe dan wel? De deelnemers verkennen samen de (on)mogelijkheden van het besturen van een Nieuwe Parochie.

  Zie ook het
  complete overzicht van workshops die tijdens de Nieuwe Parochie Netwerkdag op 22 oktober 2011 gehouden worden.
  08-10-2011