Nieuws

06 OKT

Hoofdliedendag 2011: ‘Kunst in de gilden, gilden in de kunst’

Met een pontificale eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal zal op zaterdag 8 oktober de jaarlijkse hoofdliedendag van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden van start gaan. Hoofdcelebrant is bisschop Hurkmans en de viering wordt opgeluisterd door het Gilde Sint Catharina en Sint Barbara uit Mierlo. Het thema van de dag luidt: ‘Kunst in de gilden, gilden in de kunst’.

Expositie in Provinciehuis
Bij de samenkomst worden een kleine 400 gildebroeders en -zusters uit het hele bisdom verwacht. Hen wacht een feestelijk programma, waaronder om 12.00 uur de opening van een expositie in het Provinciehuis door Commissaris van de Koningin, de heer dr. Van de Donk. Tot 28 oktober 2011 zullen in het Provinciehuis kunstvoorwerpen van Brabantse gilden te bezichtigen zijn.

Kunst in de gilden, gilden in de kunst
Federatievoorzitter drs. Verbeeten zal om 12.15 uur de jaarrede houden. Onderdeel van de rede zal de huldiging zijn van twee gildebroeders. Vanaf 14.15 uur kan de expositie door de aanwezigen worden bezocht. Om 15.00 een lezing volgt van mevrouw drs. Thorissen waarin ingaat op het thema ‘Kunst in de gilden, gilden in de kunst’. Aansluitend volgt een muzikaal intermezzo en de dagafsluiting.

Meer informatie: http://www.schuttersgilden.nlVandaag uitgelicht:
Workshop: Wereldjongerendagen als instrument voor jongerenpastoraat in de NP
Wilfred van Nunen (diaken Oirschot) en Astrid Bakker (projectleider WJD) vertellen over ervaringen hoe de Wereldjongerendagen startpunt en versterking kunnen zijn voor de opbouw van een jongerengroep. Dit is enerzijds actueel met de verse verhalen van de WJD in Madrid en anderzijds relevant omdat men direct de kans kan aangrijpen mee te lopen in het traject naar de WJD in Rio de Janeiro in 2013.

Zie ook het
complete overzicht van workshops die tijdens de Nieuwe Parochie Netwerkdag op 22 oktober 2011 gehouden worden.
06-10-2011