Nieuws

05 OKT

Lancering jongerencatechismus en maandelijkse jongerenbijeenkomst

Tijdens de Wereldjongerendagen in Madrid (augustus 2011) werd de YouCat gelanceerd. Dit is de nieuwe jongerencatechismus van de katholieke Kerk. De uitgave, waaraan pedagogen, theologen, religieuzen én jongeren gedurende vier jaar hebben samengewerkt, is gebaseerd op de Catechismus van de katholieke kerk en het later verschenen compendium.

Geloof verwoorden
De YouCat wil jongeren helpen om hun geloof beter te verwoorden en beleven en geniet de steun van de Belgische en Nederlandse bisschoppenconferentie en kwam mede tot stand dankzij de Oostenrijkse kardinaal Schönborn. De YouCat stelt de rijkdom van het geloof op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier voor aan jongeren en is voorzien van fraaie kleurenfoto’s en illustraties. De YouCat is al in 13 talen verschenen en nu ook in het Nederlands. Het wordt uitgegeven door Lannoo en is het verkrijgbaar bij (internet)boekhandels voor de adviesprijs van €19,99.

Maandelijkse YouCat-bijeenkomst
Om jongeren een mogelijkheid te geven om zich te verdiepen in hun geloof, organiseert het bisdom dit najaar een nieuw initiatief voor jongeren: een maandelijkse YouCat-bijeenkomst. Bedoeld voor alle jongeren die afgelopen zomer fantastische Wereldjongerendagen in Madrid hebben meegemaakt, maar ook voor hen die er helaas niet bij konden zijn en de verdieping en gezelligheid ervan hebben moeten missen.

Tijdens elke bijeenkomst is er uitleg over een gedeelte van de YouCat en daarnaast uitwisseling over hetgeen er verteld wordt. Natuurlijk is er ook tijd voor gezelligheid en ontmoeting. Elke middag wordt afgesloten met een H. Mis en een eenvoudige maaltijd. De bisschop en de hulpbisschoppen zullen bij toerbeurt aanwezig zijn bij de bijeenkomsten.

Iedere maand zal de bijeenkomst op een andere plek in het bisdom plaatsvinden. Elke bijeenkomst is op een zondag, steeds van 15.00-19.30 uur. Het schema t/m februari 2012 is als volgt:

  • Zondag 30 oktober: in Oirschot, Nieuwstraat 17 (parochiecentrum)
  • Zondag 27 november: in Wijchen, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen (Parochiecentrum)
  • Zondag 18 december: in Cuijk
  • Zondag 29 januari 2012 (locatie wordt nog bekend gemaakt)
  • Zondag 26 februari 2012 (locatie wordt nog bekend gemaakt)
Jongeren kunnen zich bij elke bijeenkomst opnieuw aansluiten. Wel wordt gevraagd (i.v.m. de maaltijd) een e-mail te sturen naar jongeren@bisdomdenbosch.nl met daarin de datum van bijeenkomst(en), naam en evt. dieetwensen.
05-10-2011