Nieuws

12 OKT

Nu ruim 100 aanmeldingen voor Netwerkdag


Voor de Netwerkdag op 22 oktober hebben zich tot nu toe ruim 100 mensen aangemeld. Het programma waar parochiebestuurders, pastorale teams, werkgroepcoördinatoren en parochievrijwilligers aan deel zullen nemen bestaat onder meer uit een aantal korte plenaire inleidingen en tien workshops waarvan er twee gevolgd kunnen worden.

Gericht aan de slag
Met name door de workshops kunnen de deelnemers met elkaar heel gericht aan de slag gaan met thema’s die voor hen actueel zijn in het fusieproces. Belangstellenden kunnen zich nog aanmelden voor de Netwerkdag die plaatsvindt in het Oisterwijkse Two College (Van Kemenadelaan 5).
Vandaag uitgelicht:
Communicatie in de Nieuwe Parochie
Iedere parochie communiceert. Parochies kunnen niet niet-communiceren. In een tijd waarin iedereen beschikt over communicatiemiddelen, neemt de behoefte toe om planmatig te communiceren om de ‘doelgroepen’ te bereiken. In deze workshop gaat u in deelgroepen zelf aan de slag met het maken van een communicatieplan en presenteert u deze aan de andere deelgroepen. Ter inleiding komen enkele concrete voorbeelden van communicatiemiddelen aan bod.

Zie ook het
complete overzicht van workshops die tijdens de Nieuwe Parochie Netwerkdag op 22 oktober 2011 gehouden worden.
12-10-2011