Nieuws

28 SEP

Tien workshops rond de Nieuwe Parochie

Parochiebestuurders, pastorale teams, werkgroepcoördinatoren en parochievrijwilligers kunnen tijdens de Netwerkdag van 22 oktober kiezen uit tien workshops om de thema’s rond Nieuwe Parochies te verdiepen. Hieronder een overzicht waaruit op de dag zelf twee workshops gekozen kunnen worden om te volgen. Inschrijven voor de Netwerkdag.1. Huwelijk & gezin – Brechje Loenen
In de workshop over het speerpunt ‘huwelijk & gezin’ vertellen mensen uit verschillende parochies hoe zij – met succes – gezinswerk in hun parochie hebben opgebouwd. Aan de orde komt: Wat was de situatie vooraf? Hoe hebben ze het aangepakt? Wat zijn de resultaten? En wat zijn de toekomstplannen? We hopen dat u na deze workshop met een paar haalbare en beproefde ideeën voor het gezinswerk in uw parochie naar huis gaat.

2. Vrijwilligerszorg in de parochie in beleid én uitvoering - Marie-Jeanne Zuidervaart
Goed zorgen voor je personeel, een taak voor parochies welk personeel bijna volledig uit vrijwilligers bestaat. Daar horen goede afspraken bij, ook voor de organisatie van het vrijwilligerswerk. De Tilburgse Frater Andreas parochie spreekt over het uitvoeren van vrijwilligersbeleid en de Lambertusparochie uit Udenhout over werken met een vrijwilligers coördinator. Hoe doen zij het en wat maakt hun werkwijze succesvol?

3. Jongeren en Diaconie – Kristel van der Loop
Workshop over: Maatschappelijke stage: Hoe kan de parochie een goede stageplek creëren en wat kunnen scholier en parochie voor elkaar betekenen? (MaS Parochie Den Dungen), DiaconAction: een jaarlijks landelijk initiatief voor tienergroepen die zich inzetten voor de naaste in hun omgeving. (DiaconAction Parochie Uden) en M25: oprichter diaken Hans van Bemmel Ofm. spreekt over tienergroepen die Christus willen dienen in hun naaste.

4. Parochiemissie – Bas van Pampus
In de workshop over parochiemissies wordt een presentatie gegeven hoe een parochiemissie (op maat) positief kan werken als kerkopbouw-instrument. Dit vruchtbare initiatief is reeds 7 keer gelanceerd in diverse Brabantse parochies en kan mogelijk ook bij u in de parochie worden georganiseerd…Op praktische wijze zal het worden uitgelegd en ervaringsdeskundigen uit de praktijk zullen op enthousiaste wijze hun ervaringen hiermee delen.

5. Samenwerken met team en vrijwilligers - Jac van Oppen
Het pastoraal team is het kloppende hart van de nieuwe parochie. Het moet een warm hart zijn dat zorgt voor een goede bloeddoorstroming. Hoe ontstaat nu een goed team? En hoe kan dat team in de hele parochie vrijwilligers binden en stimuleren? Het team van de Odaparochie in St. Oedenrode vertelt erover.

6. Wereldjongerendagen als instrument voor jongerenpastoraat in de NP – Astrid Bakker
Wilfred van Nunen (diaken Oirschot) en Astrid Bakker (projectleider WJD) vertellen over ervaringen hoe de Wereldjongerendagen startpunt en versterking kunnen zijn voor de opbouw van een jongerengroep. Dit is enerzijds actueel met de verse verhalen van de WJD in Madrid en anderzijds relevant omdat men direct de kans kan aangrijpen mee te lopen in het traject naar de WJD in Rio de Janeiro in 2013.

7. "Een bestuur (be)stuurt.." - Co Broekhuizen
Het bisdombeleid vraagt van parochiebesturen in een proces van samenvoeging te stappen en samen te werken aan de vorming van een Nieuwe Parochie. Hoe pak je dat aan? Wat mag van bestuursleden in een Nieuwe Parochie worden verwacht? Zijn de bestuurstaken voor vrijwilligers nog te behappen? Hoe kan een bestuur nu goed haar werk doen in een Nieuwe Parochie? Duidelijk is dat een bestuur niet meer kan functioneren als een bestuur in de traditionele, kleine parochie, maar hoe dan wel? De deelnemers verkennen samen de (on)mogelijkheden van het besturen van een Nieuwe Parochie.

8. “Groeien in gezamenlijk gevierd geloof” - pastoor Mennen
In deze workshop bekijken we hoe we kunnen werken aan gezamenlijk gevierd geloof op bisdomniveau (invoegen in de liturgie van de wereldkerk, collegialiteit en universaliteit) en op parochieniveau (taken en rollen in de liturgie, ieder heeft zijn/haar eigen verantwoordelijkheid, participatie).

9. Effectief communiceren in de Nieuwe Parochie – Marc de Koning
Iedere parochie communiceert. Parochies kunnen niet niet-communiceren. In een tijd waarin iedereen beschikt over communicatiemiddelen, neemt de behoefte toe om planmatig te communiceren om de ‘doelgroep’ te bereiken. In deze workshop gaat u in deelgroepen zelf aan de slag met het maken van een communicatieplan en presenteert u deze aan de andere deelgroepen. Ter inleiding komen enkele concrete voorbeelden van parochiewebsites en parochiebladen aan bod.

10. Parochiesecretariaat Nieuwe Parochie – Jeannette van Reijmersdal en Pierre Duijkers 
In deze workshop, getiteld "Verandering in secretariaat vanaf de vijftiger jaren tot heden", krijgt u informatie over het tot stand komen van het parochiesecretariaat binnen de huidige parochie De Twaalf Apostelen. U krijgt te horen welke stappen zijn genomen om te komen tot dit parochiesecretariaat. Er is een secretarieel medewerker voor de pastores, die functioneert naast een algemeen secretariaat en de secretaris van het parochiebestuur. Wij willen vertellen hoe het tot op heden functioneert. Daarna kunt u gerichte vragen stellen en proberen wij antwoord te geven op deze vragen door te vertellen hoe het in onze parochie is vergaan.

Zie ook: Inschrijven voor de Netwerkdag
28-09-2011