Nieuws

31 AUG

Cursus ‘Weg wijs in de heilige Schrift’

Een globaal overzicht van geheel de Bijbel wordt gegeven. Na een korte verkenning van de opbouw van de Bijbel, wordt het ontstaan en de vorming van de twee gedeelten van de christelijke bijbel geschetst, worden essentiële aspecten van Bijbelboeken belicht en wordt stilgestaan bij enkele schriftteksten.

- 10 bijeenkomsten van 2 uur, gepland in de periode oktober 2011-juni 2012
- deelnemers nemen zelf een Bijbel mee
- kosten per jaar: € 60,- p.p.

Meer informatie en aanmelding: Secretariaat Diocesaan Vormingscentrum, 073 6125488, vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl  
31-08-2011