Nieuws

31 AUG

Drie nieuwe diocesane cursussen

Het Diocesaan Vormingscentrum van het Bisom van 's-Hertogenbosch start in september en oktober dit jaar met een drietal cursussen ter verdieping van het christelijk geloof.

Parcours 
Het parcours ‘Groeien in geloof, geloven in groei’ is een diocesane vorming voor leken die zich met grote toewijding en enthousiasme op vrijwillige basis inzetten voor hun parochiegemeenschap en de diocesane Kerk waartoe ze behoren. Dit parcours bestaat globaal uit twee delen: een vorming ter verdieping van het christelijk geloof en een vorming voor de pastorale praktijk. In het Bisdomblad van september volgt meer informatie over de vorming voor de pastorale praktijk.

Cursus ‘Groeien in geloof’
De hoofdpunten van het christelijk geloof worden in deze cursus verkend en verdiept. Het basisjaar gaat uit van de ervaring van de deelnemers die katholiek zijn, sacramenten hebben ontvangen, als christen in de wereld willen staan en soms ook een stap verder in de Kerk willen zetten voor zichzelf of voor hun kinderen. In het tweede jaar, verdiepingsjaar, raakt men nog dieper vertrouwd met het geloof en de woordenschat van de katholieke Kerk.

We volgen de opbouw van de catechismus van de katholieke Kerk, of eenvoudig de eeuwenlange ervaring met catechese: wat wij geloven – hoe wij de christelijke geheimen vieren – hoe wij in Christus het ware leven vinden – hoe wij moeten bidden.

- ieder jaar bestaat uit 20 bijeenkomsten van 2 uur, gepland in de periode september 2011-juni 2012
- per jaar worden door elke deelnemer 3 schriftelijke opdrachten gemaakt
- kosten per jaar: € 90,- p.p.
- verplichte literatuur verdiepingsjaar: (Compendium van de) Catechismus van de katholieke Kerk.

Cursus ‘Weg wijs in de heilige Schrift’
Een globaal overzicht van geheel de Bijbel wordt gegeven. Na een korte verkenning van de opbouw van de Bijbel, wordt het ontstaan en de vorming van de twee gedeelten van de christelijke bijbel geschetst, worden essentiële aspecten van Bijbelboeken belicht en wordt stilgestaan bij enkele schriftteksten.

- 10 bijeenkomsten van 2 uur, gepland in de periode oktober 2011-juni 2012
- deelnemers nemen zelf een Bijbel mee
- kosten per jaar: € 60,- p.p.

Cursus ‘kom in zie’
Schrift en Traditie worden ontdekt als bronnen van christelijk leven. Getracht wordt het geloof verder te verdiepen door de heilige Schrift te lezen, van daaruit de Catechismus open te slaan en te leggen op ons eigen leven als christen. Zo zal steeds meer de samenhang van het christelijk geloof worden ontdekt, maar ook zekerheid verkregen worden om vanuit het geloof te leven, te spreken en te werken.

- 14 bijeenkomsten van 2 uur, in de periode oktober 2011-juni 2012
- vereist voor aanmelding: de cursussen ‘Wegwijs in de heilige Schrift’ en ‘Groeien in geloof’.
- kosten per jaar: € 90,- p.p.


Meer informatie: Secretariaat Diocesaan Vormingscentrum: 073 6125488,
vormingscentrum@bisdomdenbosch.nlZie ook het diocesaan vormingsaanbod.
31-08-2011