Nieuws

26 AUG

In Memoriam Henricus Augustinus van Doorn

Op 23 augustus 2011 is in Tilburg overleden de zeereerwaarde heer Henricus Augustinus (Harrie) van Doorn, emeritus-pastoor van de parochie Binnenstad in Tilburg en oud-deken van het dekenaat Tilburg-Goirle.

De zeereerwaarde heer Van Doorn werd geboren in Heeswijk-Dinther op 28 augustus 1931 en tot priester gewijd op 15 juni 1957. Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Hapert (parochie H. Severinus) van 1957-1960, als leraar aan het Kleinseminarie te St. Michielsgestel van 1960-1962, als rector van huize St. Agnes te ’s-Hertogenbosch van 1962-1966, als rector van de zusters van liefde van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid te Tilburg en tevens als moderator van de Tilburgse kweekschool van 1966-1977, als pastoor te Geffen (parochie H. Maria Magdalena) van 1977-1985, als deken van het dekenaat Oss van 1979-1993, als (wnd) pastoor te Oss (parochies Maria Onbevlekt Ontvangen, H. Gerardus Majella en HH. Joannes Bosco en Antonius van Padua) van 1985-1993 en als pastoor van de parochie Binnenstad te Tilburg en tevens als deken van het dekenaat Tilburg-Goirle van 1993-1999. Ook tijdens zijn emeritaat was hij nog zeer actief en verleende hij geregeld assistentie.
In 2010 werd hij vanwege zijn vele verdiensten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Moge hij rusten in vrede!

* Uitvaart – woensdag 31 augustus 2011 om 11.00 uur vanuit de parochiekerk H. Dionysius (’t Heike) te Tilburg, waarna aansluitend zijn begrafenis volgt op het kerkhof van de fraters van Tilburg te Vught.
26-08-2011