Nieuws

27 AUG

MIVA-campagne: ‘Haar leven, uw zorg?’

In het weekend van 27 en 28 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte plaats in de katholieke kerk. Het thema is: ‘Haar leven, uw zorg?’ De opbrengst van de collecte is bedoeld om vrouwen en kinderen in India een betere toekomst te geven. MIVA ondersteunt door middel van concrete middelen zoals een auto’s, riskja’s en mobiele telefoons.

Strijden tegen kinderarbeid
Murali is een van de personen die door MIVA gesteund wordt. Hij strijdt al jaren tegen kinderarbeid in India. "Het gaat vaak om zeer jonge kinderen, tussen 5 en 14 jaar oud. Ze moeten zwaar werk doen, zoals in een bakstenenfabriek werken," vertelt Murali. "In de pauze leren we hen spelenderwijs het alfabet, cijfers, maar ook doen we veel met spelletjes en muziek. Zo kunnen ze even kind zijn." Al 500 kinderen hebben op deze manier onderwijs gehad. Murali probeert daarnaast met een campagne de kinderarbeid uit te bannen." MIVA wil Murali helpen en steunen door het doneren van een busje zodat de leraren naar de dorpen kunnen rijden om de kinderen onderwijs te geven.

Binding met de rooms-katholieke kerk
MIVA staat voor ‘Missie Verkeersmiddelen Actie’ en is in 1935 opgericht om missionarissen in het buitenland te ondersteunen met transport- en communicatiemiddelen. Opbrengsten om deze middelen te financieren komen met name tot stand door een groep trouwe donateurs met wortels in de katholieke traditie. Jaarlijks rekent MIVA op giften van onder meer parochies, kloosters en congregaties. MIVA is voor 2011 door de Nederlandse Bisschoppenconferentie opgenomen in het collecteschema.
27-08-2011