Nieuws

23 AUG

'Kinderen bidden voor kinderen' op 1 oktober

Op zaterdag 1 oktober a.s. komen kinderen uit de regio ´s-Hertogenbosch samen om kaarten te maken en te bidden voor kinderen die ziek zijn. Evenals eerdere jaren belooft het een bijzondere en sfeervolle middag te worden, waarbij tijdens elk onderdeel de kinderen actief betrokken worden. Na afloop krijgen alle kinderen een boekje en een kaart voor thuis. Bij het hele programma zijn (groot)ouders van harte welkom. Deelname is gratis.

Programma
14.30 – 15.30 uur: kaarten maken in het Sint-Janscentrum (Papenhulst 4, vlakbij de kathedraal)
15.30 – 15.45 uur: in processie naar de Sint-Jan met jeugdleden van harmonie St. Cecilia
15.45 – 16.15 uur: kinderrozenkransgebed in de Mariakapel

Kaarten maken
Kaarten voor zieke kinderen én voor de kinderafdeling van het Jeroen Bosch ziekenhuis. Als je ziek bent is het leuk om een kaart te krijgen. Anderzijds is het een concrete en leuke manier voor kinderen om iets te doen voor een ziek kind.

Sponsoring
Het Bisdom van ‘s-Hertogenbosch is verheugd dat kinderen zich willen inzetten voor zieke kinderen. Om de kinderen hierin aan te moedigen, gaat het bisdom hun inzet `sponsoren ´ met € 1,- voor elke kaart die ze op 1 oktober op het Sint-Janscentrum komen afmaken. Het geld dat de kinderen zo bij elkaar verdienen, is bestemd voor de kinderafdeling van het Jeroen Bosch ziekenhuis.

Kijk voor meer informatie op www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl
23-08-2011