Nieuws

18 AUG

Impulsdag: Zingen in de eerste communieviering

Op zaterdag 24 september organiseert de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging van het Bisdom van 's-Hertogenbosch een impulsdag over de muziek in de viering van de eerste communie. Met werkgroepleden van de Eerste Communie- en gezinsvieringen, kinderkoorleiders, ouders en werkers in het pastoraat worden er liederen ingestudeerd.

Mogelijkheden voor een kinderkoor
Tijdens het programma wordt er gekeken naar de (on)mogelijkheden van een kinderkoor en bezien hoe men kinderen volwaardig deel kan laten nemen aan de liturgie. In een aantal workshops komen de volgende vragen aan de orde:
- hoe kan een viering met kinderen ook mooi worden?
- wat te doen als er geen kinderkoor is?
- hoe leer je kinderen nieuwe liederen aan?

Programma en aanmelding
Het programma loopt van 10.00 - 15.00 uur in de Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther. De kosten bedragen € 10,00, koffie en lunch inbegrepen. Dit bedrag s.v.p. overmaken op Postbank 112.52.36 t.n.v. Penningmeester St.-Gregoriusvereniging Schijndel, onder vermelding van ‘Impulsdag Eerste Communie’.

Aanmelden is mogelijk tot 15 september: nsgv@bisdomdenbosch.nl. Vermeld s.v.p. of u zich aanmeldt als werkgroeplid of dirigent.

 
 


Programma [18 augustus] WJD-Weblog [update 18 augustus]
Vandaag in Madrid: ochtendgebed, catechese, eucharistieviering, aankomst paus Benedictus XVI, cultureel programma, jongerenfestival, avondgebed.  
Blogpost Manon en Marielle: Hallo allemaal! De tijd tikt steeds sneller door, lijkt het wel, maar wij hebben gelukkig nog steeds het voorrecht om jullie de laatste nieuwtjes te brengen.
Lees verder..
 
Highlights Media, foto's en video
Mgr. Van den Hende tijdens catechese vandaag: “Wees levende stenen van de Kerk”

“Ik kreeg kippevel toen we daar met zijn allen het gebed Onze Vader inzetten” Michel van Mol in update blogpost Omroep Brabant
 
 
18-08-2011