Nieuws

10 AUG

Bisschop Hurkmans vraagt om gebed voor Afrika

Bisschop Hurkmans vraagt priesters, diakens en allen die meewerken in het pastoraat van het bisdom om aandacht te vestigen op de hongersnood in de hoorn van Afrika. De bisschop sluit hiermee aan bij de oproep van de Nederlandse bisschoppen.

"Het is bijna vanzelfsprekend dat u in de komende tijd in de voorbede en homilie aandacht besteedt aan de hongersnood in de hoorn van Afrika," zegt bisschop Hurkmans in een vandaag gestuurde e-mail aan het pastorale kader.

Gebed en steun
"Naast de oproep van de Nederlandse bisschoppen wil ik u graag bevestigen in die aandacht en mij bij dit gebed aansluiten. Het zou tevens goed zijn om de gelovigen aan te sporen naast hun gebed ook daadwerkelijk steun te geven aan onze broeders en zusters in Afrika die moeten leven met de dood voor ogen. Op de feestdag van de H. Laurentius spoort Paulus ons aan om royaal te zijn: "wie overvloedig zaait zal overvloedig oogsten"," aldus de bisschop van ’s-Hertogenbosch

Download: Suggestie voorbede voor de zondagsvieringen van de 20e zondag door het jaar. (komende zondag)


10-08-2011