Nieuws

09 AUG

In memoriam Chrysogonus Anthonius Maria van der Pol s.s.s.

Op 8 augustus 2011 is te Nijmegen overleden de zeereerwaarde pater Chrysogonus Anthonius Maria van der Pol s.s.s., emeritus-pastoor van de parochie H. Antonius van Padua te Cuijk-Vianen en oud-deken van het dekenaat Cuijk.

Emeritus-pastoor Van der Pol werd geboren in Schijndel op 15 januari 1934 en tot priester van de congregatie van het H. Sacrament (s.s.s.) gewijd op 29 december 1962. Hij was in het bisdom ’s-Hertogenbosch werkzaam als kapelaan te Afferden (parochie St. Victor en Gezellen) van 1965-1967, als pastoor te Cuijk (parochie H. Martinus) van 1985 – 1999, als deken van het dekenaat Cuijk van 1985 – 1997 en als pastoor te Cuijk-Vianen (parochie H. Antonius van Padua) vanaf juli 2000, uit welke functie hem op 1 juli 2011 eervol ontslag werd verleend.

Moge hij rusten in vrede!

- vespers: vrijdag 12 augustus 2011 om 17.30 uur in de Eymardkapel aan de Heyendaalseweg 233 te Nijmegen
- uitvaart: zaterdag 13 augustus 2011 om 10.30 uur vanuit de parochiekerk te Cuijk-Vianen (vanaf 9.30 uur is er gelegenheid in de kerk tot afscheid)
09-08-2011