Nieuws

08 AUG

Parochiemissie in Schaik en Reek

Met het thema 'Ziet, Ik ben met u.' vindt er vanaf vrijdag 16 tot en met zondag 25 september 2011 in de parochie H. Antonius Abt te Schaik en Reek een Parochiemissie plaats. Negen dagen lang zullen er in de parochie bijzondere activiteiten en vieringen worden gehouden om het geloofsleven te versterken.

RK Kerk beter leren kennen
“De Parochiemissie heeft tot doel om binnen Schaijk en Reek zowel de parochianen als mogelijke parochianen een programma aan te bieden dat iedereen in staat stelt om het Rooms-katholieke geloof en de Kerk beter te leren kennen,” vertelt pastoor Spiertz. “Daartoe worden allerlei activiteiten georganiseerd, in samenwerking met het Bisdom van 's-Hertogenbosch en de Engelse Sion community. Er zullen tijdens de Missie basisscholen in Reek en Schaijk bezocht worden en ook zullen er huisbezoeken van onder andere zieken, eenzamen en rouwenden plaatsvinden.”

Inmiddels heeft de parochie een liturgisch programma samengesteld dat voorziet in eucharistievieringen met een bijzonder karakter. Op zondagochtend 18 september zal de Roermondse hulpbisschop Mgr. dr. De Jong hoofdcelebrant en predikant zijn tijdens de pontificale eucharistieviering. Op zondagmiddag zal er een meditatieve wandeling georganiseerd worden, waarbij de Sion community een bijdrage zal leveren.

Lezingen
De Bossche hulpbisschop mgr. dr. Liesen en de oud-hoofdredacteur van HP/De Tijd en priesterstudent dhr. Jim Schilder hebben inmiddels toegezegd en zullen te Schaijk een lezing verzorgen. De hulpbisschop zal dit op maandagavond 19 september na de Pontificale eucharistieviering doen en Schilder op donderdagavond 22 september.

Forumdiscussie
Op woensdagavond 21 september zal er een forumdiscussie met inleidingen plaatsvinden omtrent het onderwerp van de waarde van de christelijke traditie voor onze samenleving en wat de Kerk kan cq. moet doen om op een positieve wijze zichtbaar te zijn in deze samenleving.

Concertavond voor jongeren
Voor jongeren zal op vrijdagavond 23 september te Schaijk een concertavond georganiseerd worden. Het thema van dit concert is: "Experience heaven, connecting people". Er zullen in ieder geval optredens zijn van de -van 'The Voice of Holland' bekende- zangeres Pearl Jozefzoon, die onlangs opgetreden heeft tijdens de EO-Jongerendag, en van de gepassioneerde poprockband Nobuts met een missie, die bekend is van een aantal kruiswegconcerten In Via Sacra.

Afsluiting
Ter afsluiting van de negen dagen wordt op zondag 25 september -na de Pontificale Eucharistieviering te Schaijk met de Bossche bisschop drs. Hurkmans als hoofdcelebrant een grootse Brabantse koffietafel georganiseerd met muzikale ondersteuning van de KBO en KVO en optredens van o.m. de Brabantse zangeres Annelieke Merx en de Schaijkse cabaretier/troubadour Gert van Boxtel.

“Parochiemissies zijn in het verleden reeds door een aantal parochies in het Bossche bisdom georganiseerd maar nog nooit in een echte plattelandsparochie als de Schaijk-Reekse, licht pastoor Spiertz toe. “Vol vertrouwen willen we iedereen betrekken bij de activiteiten van onze vitale kerkgemeenschap en vanuit dat idee is ook het thema voor de Parochiemissie ontstaan: "Ziet, Ik ben met u." (Mt. 28,20)”

Lees verder
Vanaf donderdag 25 augustus zal het exacte en officiële missieprogramma verschijnen op de parochiele website: www.h-antonius-abt.nl. Vanaf die datum zal er ook een website on-line gaan die speciaal voor de concertavond op 23 september wordt opgezet.

Download: Parochiemissie poster
08-08-2011