Nieuws

03 AUG

'Bidden en bewegen' in de Nieuwe Parochie

In het maandelijkse Nieuwe Parochiekatern van het Bisdomblad, wordt in de juli-editie met het thema 'Bidden en bewegen' stilgestaan bij de diocesane bedevaart naar Trier en Echternach die een maand geleden plaatsvond. Weg uit de eigen parochies bewoog een gemêleerde groep van 180 pelgrims zich naar een andere plaats om te bidden.

Inhoud van het katern
In dit katern komt pastoraal werker Theo Schepens aan het woord over zijn er varing met de ‘bidden en bewegen’, de diocesane bedevaart en de kans die het gebed biedt ten aanzien van de vorming van Nieuwe Parochies. Daarnaast komt de Helmondse Damiaanparochie aan de orde. Deze Nieuwe Parochie is op 11 mei op bedevaart geweest naar Tremelo en Leuven. Het gebed tot de Heilige Geest om vernieuwing van de parochies staat op de laatste katernpagina.

Volgende editie bisdomblad 31 augustus
Het volgende Nieuwe Parochiekatern verschijnt in het Bisdomblad van augustus. Omdat het blad in het teken staat van de Wereldjongerendagen, is de verschijningsdatum aangepast naar 31 augustus om hiervan verslag te kunnen doen. Alle Nieuwe Parochiekaternen zijn door middel van dit overzicht terug te lezen.

Download: Nieuwe Parochiekatern van juli 2011
03-08-2011