Nieuws

25 JUL

WJD-gangers spreken al een aardig mondje Spaans!

Naar aanleiding van de Wereldjongerendagen in Madrid, zijn er drie bijeenkomsten georganiseerd waarbij de jongeren wat kunnen leren over de Spaanse taal en cultuur. Maandag 18 juli was de derde en laatste les. Volgens Eefke van der Loop, een van de jongeren die meegaan naar deWereldjongerendagen en die vanuit Spanje een weblog voor deze website gaat schrijven, kunnen ze zich inmiddel een aardig eindje redden in het Spaans.

Net als de vorige les werd ook deze keer de les geopend met het Spaanse Wees gegroet.
Deze les werd er verder gewerkt aan de Spaanse grammatica, met voorzetsels, nog meer werkwoorden, vraagwoorden, telwoorden en nog wat handige korte zinnetjes.

Zelfgemaakte zinnetjes
Allereerst de voorzetsels, in het Nederlands zijn dat woorden als: in, op, naar, om, met en voor. Van verschillende van deze woorden kregen de jongeren vertalingen en ook twee nieuwe werkwoorden. Hierna kregen de jongeren de opdracht om drie zinnetjes te maken van alle woorden en grammatica die ze tot nu toe geleerd hadden. Bijvoorbeeld:
Yo canto en la iglesia.(Ik zing in de kerk),
¿Señora, usted tiene uno euro? (Mevrouw, heeft u een euro?),
¡El vive para la fe, la esperenza y el amor! (Hij leeft voor het geloof, de hoop en de liefde!)

Winkelen
Vervolgens kregen de jongeren nog wat vraagwoorden. Dat is natuurlijk ook wel handig als je er een paar van weet in het Spaans, bijvoorbeeld als je wilt weten waar je heen moet (¿Adonde?), hoeveel iets is (¿Cuánto?) en waarom iets is (¿Por qué?).
Hierna werden er nog wat telwoorden gegeven. Van één tot tien tellen gaat zo:
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez.
Dus in een winkel krijg je dan niet gesprekje:
Klant: ¿Cuánto?(Hoeveel?)
Verkoper: Siete euro. (Zeven euro.)

Tot slot werden er nog wat gemakkelijke zinnetjes gegeven, maar de jongeren kenden de meeste zinnetjes al! Het zit dus wel ‘snor’ met de basiskennis van de Bossche jongeren. Bovendien hebben ze te horen gekregen dat de gastgezinnen bijna geen Engels spreken, dus met de kennismakingsgesprekjes kunnen de jongeren zich wel redden.
Nog maar krap drie weken dan zal het kennismakingsweekend (Rootcamp) beginnen en jongeren hebben er zin in!
¡Adiós en Madrid! (Tot ziens in Madrid!)
25-07-2011