Nieuws

22 JUL

Bidden en Bewegen: Bisdomblad blikt terug op bisdombedevaart

Bidden en bewegen: dat is het thema van het julinummer van het Bisdomblad van Den Bosch. Directe aanleiding daarvoor was de diocesane bedevaart naar Trier en Echternach, begin deze maand. Deze editie van het Bisdomblad brengt die pelgrimstocht uitgebreid in beeld.

Professor Herwig Arts, de Vlaamse jezuïet die in 2007 tijdens de aftrap van het diocesane Jaar van Gebed een indrukwekkende inleiding verzorgde, gaat in op de vraag 'Wat is bidden?"'. Arts: "Zoals iedere vorm van leven zo is ook ons gebedsleven een geleidelijk groeiproces. Dat betekent niet dat het bidden alsmaar gemakkelijker, dieper en evidenter zal worden". Integendeel, zegt Arts. Ons gebedsleven zal periodes kennen van dorheid, van leegheid. En over bedevaart zegt hij: "Wanneer wij knielend, gezeten of wandelend voor God verwijlen, dan weten wij met zekerheid dat God ons aanvaardt zoals wij zijn en zoals wij ons voelen: broos, verward, bezorgd of emotioneel-de-draad-kwijt. Zelfs bekoringen en aanvechtingen worden dan reëel gebed."

Ellen Kleinpenning stortte zich op de Catechismus van de Katholieke Kerk. Van de ruim 700 pagina's gaan er 65 over het gebed en met name het vierde deel geeft op systematische wijze een beeld van het christelijk gebed. Het erbij horende cahier biedt gereedschap voor catechese van het gebed.

Diaken dr. Marcel Broesterhuizen ging met een groep dove mensen op bedevaart naar Lourdes. "Al vanaf de eerste dag ontstond er saamhorigheid binnen de groep," schrijft hij, "tussen de doven onderling, maar ook tussen doven en horenden. Niet alle doven zullen gauw contact nemen met horenden die ze niet kennen, maar al heel snel ontstond er een open en spontaan contact."

Open contacten kenmerkten ook de diocesane bedevaart. Na twee dagen Trier, Echternach en Banneux, sloten de bijna 200 pelgrims uit 48 parochies het weekend af als één groep. Samen bidden en bewegen smeedt banden.

Nog geen abonnee? Neem een (proef)abonnement. Surf naar het Bisdomblad en kijk hoe u zich kunt aanmelden. Voor de prijs hoeft u het niet te laten.
22-07-2011