Nieuws

21 JUL

Mengelberg’s altaar schittert in de kathedraal

Sinds de afgelopen maand is een 'nieuw' kunststuk te bewonderen in de Bossche St. Janskathedraal. Aan de zuidzijde is het geplaatst in de Antoniuskapel aan het transept geheel rechts naast de priesterkooromgang. Het gaat om een tijdelijke opstelling van een neogotisch vleugelaltaar uit 1903. Vervaardigd werd het door het beroemde atelier van de beeldhouwer W. Mengelberg in Utrecht.

Het bruine, eikenhouten hoogaltaar met grijsgeverfde tombe is toegewijd aan de vijf blijde en vijf droeve geheimen van Maria, bekend van de rozenkrans. Naast deze voorstellingen is tevens het Lam Gods afgebeeld bovenaan het centrale gedeelte. In de oorspronkelijke kloosterkapel waren ook nog de glorievolle geheimen afgebeeld in het glas-in-loodraam boven het altaar.

Wanneer de zijpanelen (vleugels) van dit altaar zouden worden gesloten, kan men aan de achterzijde ook de westerse kerkvaders bewonderen. Hoewel het altaar niet in zeer goede staat verkeert, springt toch de rijkdom van dit schitterende altaar in het oog.

Het altaar werd gebouwd voor de kapel van de Monialen Dominicanessen van Mariadal te Venlo. Nadat het verkocht werd aan het bisdom van ’s-Hertogenbosch, werd het voor enige jaren in bruikleen gegeven aan het Museum voor Religieuze Kunst in Uden. Onlangs is door ruimtegebrek besloten om het altaar weer terug te geven aan het Bisdom.

Op korte termijn is besloten om het altaar tijdelijk te plaatsen in de kathedraal. Over een mogelijke toekomst van dit mooie altaar van Mengelberg in een andere parochie wordt momenteel nagedacht. Hoewel de precieze toekomst nog onzeker is, verdient dit altaar uiteraard na een deskundige restauratie een nieuwe mooie plek, opdat het ergens in een juiste setting weer gebruikt kan worden als rustaltaar.

21-07-2011