Nieuws

15 JUL

Groeiend aantal emeriti bij jaarlijkse barbecue

"Het is mijn ervaring dat alle weer mooi weer is". Dat las de bisschoppelijk gedelegeerde voor de emeriti, de zeereerwaarde heer Jan Schepers, gisteren voor uit een brief van mgr. Hurkmans. Hij deed dat aan het begin van de (inmiddels jaarlijkse) barbecuemiddag voor de 'gepensioneerde' priesters, diakens en pastoraal werkers van het bisdom. Zeer toepasselijk, want omdat het in Gemonde, waar de bijeenkomst plaatsvond, pijpenstelen regende, verkaste men van de pastorietuin naar het voormalige patronaatsgebouw. Het vlees ging onder een overkapping op de gril en binnen, droog gezeten, liet men het zich lekker smaken.

Bisschop Hurkmans moest tot zijn spijt afzeggen voor deze gelegenheid, maar, zo liet de bisschop per brief weten, het stelde hem gerust dat hulpbisschop Mutsaerts en emeritus-bisschop Bluyssen wel van de partij konden zijn.
Voor de vierde keer op rij waren de emeriti te gast bij emeritus-pastoor Piet Goedhart voor deze ontmoetingsdag. De geanimeerdheid deed voor een paar uurtjes het slechte weer vergeten. Bisschoppelijk gedelegeerde Jan Schepers meent uit het groeiend aantal aanmeldingen - tachtig dit jaar - te mogen constateren dat de emeriti het gevoel hebben: "Wij horen erbij".

15-07-2011