Nieuws

18 JUL

Bisdomkalender werkjaar 2011-2012 on-line

In de kalender module van deze website staan alle nu bekende data voor het werkjaar 2011-2012 on-line. Het gaat om vergaderingen, cursussen van het Diocesaan Vormings Centrum, bijeenkomsten, collectes en kerkelijke feestdagen. Nieuw zijn de data van de Commissie van beheer. Parochies die een restauratie of verbouwing willen starten zijn verplicht deze plannen er goedkeuring voor te leggen aan het bisdom. In de kalender is te zien wanneer de Commissie van beheer vergadert. De kalender is alleen beschikbaar op de website, wijzigingen worden hier bijgehouden. Door te klikken op een agenda item verschijnt in een aantal gevallen een toelichting /agenda.htm
 
18-07-2011