Nieuws

13 JUL

Kerk Deurne-Zeilberg aan eredienst onttrokken

Sinds zondag 10 juli 2011 is de St. Willibrorduskerk in Deurne-Zeilberg aan de eredienst onttrokken. Op zaterdagavond en zondagmorgen waren er twee vieringen, waarbij steeds 250 mensen aanwezig waren.
De dagen hierna is een gedeelte van de inventaris van de kerk overgebracht naar de St. Willibrorduskerk aan de Markt in Deurne. Het gaat onder meer om het Willibrordusbeeld, dat tijdelijk voor het altaar in de St. Willibrorduskerk aan de markt is gezet en het Corneliusbeeld, dat tijdelijk op het priesterkoor is gezet. Mensen kunnen bij het beeld een kaarsje aansteken om de devotie tot deze heilige levend te houden.

"Wanneer in een toekomstige herbestemming van het voormalig kerkgebouw een bidkapelletje gerealiseerd kan worden, gaat dit beeld, met andere objecten uit de St. Willibrorduskerk Zeilberg terug naar die plek. De gedachteniskruisjes van de overledenen van afgelopen jaar zijn ook verplaatst naar de St. Willibrorduskerk a/d Markt, zodat hun namen niet vergeten worden," zo laat het parochiebestuur weten.

De congregatie van de Clerus in Rome heeft het beroep van de werkgroep tot behoud van de kerk zowel om procedurele als om inhoudelijke redenen afgewezen. Een nieuw beroep heeft geen opschortende werking. De bisschop heeft daarom besloten per decreet dat de kerk per 10 juli aan de erdienst is onttrokken en daarmee geen kerk meer is voor de katholieke erdienst. Wat er met het rijksmonument gaat gebeuren moet nu bekeken worden. Het inventaris van de kerk valt niet onder de monumentenwet, omdat het niet is opgenomen in de monumentenbeschrijving.
 
 
13-07-2011