Nieuws

04 JUL

Diocesane bedevaart in verbondenheid afgesloten

Begonnen bij apostel Mattias op zaterdag in Trier, verbonden met de heilige Willibrord in Echternach en eindigend bij Maria in Banneux, is gisteren de diocesane bedevaart afgesloten met een Marialof met rozenkransgebed en aanbidding van het Allerheiligste.Tijdens de eucharistieviering op zondag in de Willibrordbasiliek van Echternach, sprak bisschop Hurkmans in zijn homilie over de diepe verbondenheid en geworteldheid van de Kerk, het Bisdom van ’s-Hertogenbosch en het persoonlijke leven van de gelovige met de bedevaart en welke bemoediging blijkt uit het evangelie: de liefde van Christus die een zacht juk biedt voor de gelovige.

Bisschop Hurkmans: "Voor mensen die zichzelf niet hoog achten maar nederig zijn, aan hen wil de Heer zich openbaren. Wij als pelgrims zijn als eenvoudige mensen met onze lasten op onze schouders, met de sporen van ons leven en de geschiedenis in ons hart meedragend, hier gekomen. Om ook verlichting te krijgen, om verkwikt te worden. Wij zoeken het weldadige, de lichte last die Jezus ons geeft, en die ons sterk zal maken en ons weer de vreugde, de kracht geeft van onze jeugd." Boven de crypte van de heilige Willibrord drukte de bisschop zijn dankbaarheid uit voor de roeping en het leven van de eerste bisschop van Nederland.

Twee dagen van gebed, ontmoeting, diepgang en ontspanning, hebben zichtbaar bijgedragen aan onderlinge eenheid en geloof. Afkomstig uit 47 plaatsen in het bisdom, keerden de pelgrims als één groep terug naar Nederland. "Zo’n bedevaart mag er van mij ieder jaar zijn," vertelde een van de bedevaartgangers enthousiast na afloop.

Homilie mgr. Hurkmans eucharistieviering in de Willibrordbasiliek:
04-07-2011