Nieuws

01 AUG

Vooraankondiging: Netwerkdag Nieuwe Parochies op 22 oktober

Met het thema ‘Ont-moeten omdat het vrij-willig is’ houdt het Bisdom van ’s-Hertogenbosch op zaterdag 22 oktober in het Oisterwijkse Two College een netwerkdag voor parochiebestuurders, werkgroepcoördinatoren en parochievrijwilligers van Nieuwe Parochies.

De vrijwilliger centraal
"Tijdens de netwerkdag staat de vrijwilliger centraal", legt procesbegeleider Bart Jansen uit. "De vrijwilligers in de (nieuwe) parochies van het Bisdom ’s-Hertogenbosch vormen de kurk waarop de lokale aanwezigheid van de R.K. Kerk drijft. Bij de vorming van nieuwe parochies is dan ook het behoud en versterken van deze groep mensen erg belangrijk." Het samenwerken in een nieuw verband noemt Jansen een ‘spannend’ proces. Bestaande structuren krijgen vaak een andere opzet en activiteiten worden herijkt. Dat gaat vaak niet zonder slag of stoot en vereist open staan voor verandering en het loslaten van dat wat voorbij is.

Programma
De organisatie hoopt op de komst van 250 mensen uit de parochies die zich bezighouden met het begeleiden en coördineren van vrijwilligersactiviteiten. Zij krijgen vanaf ca. 09.30 uur een programma voorgeschoteld dat bestaat uit een aantal korte plenaire inleidingen over onderwerpen rond vrijwilligers in de parochie. Een van de inleiders is hulpbisschop Liesen. Daarna zullen de aanwezigen in subgroepen uiteen gaan en onderwerpen als werving, coördinatie van activiteiten, specifieke doelgroepen en speerpunten, liturgie en communicatie behandelen. Sluiting van de dag is voorzien rond 16.00u.

Oproep
Mensen die vanuit het vormingsproces van de Nieuwe Parochies succesvolle ervaringen hebben opgedaan met vrijwilligers en hierover iets willen delen of juist aandacht willen vragen voor een specifiek aspect van het vrijwilligerswerk, worden opgeroepen contact op te nemen met organisator Bart Jansen via bjansen@bisdomdenbosch.nl

Meer informatie
Uitnodigingen voor deze dag en de mogelijkheid tot inschrijving zullen via de parochies worden toegestuurd. Houd deze dag alvast vrij in de agenda.
01-08-2011