Nieuws

30 APR

Meimaand-Mariamaand: ‘MARIA, MOEDER VAN COMPASSIE’

Zondag 1 mei wordt in de kathedrale basiliek van Sint Jan in Den Bosch de meimaand, vanouds de Mariamaand, feestelijk geopend. Bisschop Hurkmans verzorgt de preek van de eucharistieviering van 10.00 uur. Een maand lang staat de Moeder Gods in het centrum van de belangstelling - zij het op een andere plaats in de kathedraal dan men gewend is, want de Mariakapel kan bij lange na de toestroom van pelgrims en passanten niet aan die een kaarsje bij de Zoete Moeder komen aan steken.

'Maria, Moeder van compassie'
Sinds jaar en dag wordt de meimaand in de Sint Jan gevierd onder een centraal thema. Voor 2011 koos men het motto 'Maria, Moeder van compassie'. Voor de afzonderlijke zondagen en andere hoogtepunten, is dit thema uitgewerkt in een zestal smeekbeden: ‘Maria, vergroot mijn geloof’, ‘Maria, open mijn ogen', ‘Maria, redt mij’, Maria, wijs mij de weg’, ‘Maria, geef mij hoop’ en 'Maria, geef mij liefde’.

Liturgie
In de weekendvieringen tijdens de meimaand (zaterdags om 19 uur, op de zondagen om 7.00, 8.30, 10 en 11,45 uur) wordt de liturgie in de kathedraal afwisselend opgeluisterd door verschillende parochiekoren en schuttersgilden uit het hele bisdom. Als u wilt weten welke dat zijn, surft u dan naar de website van de Bossche binnenstadsparochie.

Door de week zijn er eucharistievieringen (maandag t/m zaterdag) om 09.00 en 12.30 uur. Het Middaggebed begint dagelijks om 12.00 uur terwijl er dagelijks om 16.30 uur de Rozenkrans gebeden wordt.

Bidtocht
Een van de hoogtepunten van de meimaand is de jaarlijkse bidtocht door de straten van het centrum van de stad. Deze vindt plaats op zondag 15 mei en start om 19 uur vanuit de kathedraal. Een beeldverslag daarvan vindt u die avonds op deze website.
30-04-2011