Nieuws

29 APR

Nieuwe kerkklok wordt ingezegend en krijgt naam “Johannes Paulus II”

Met het opschrift "Vol vreugde prijst mijn hart de Heer" zal de nieuwe ‘Angelusklok’ van de Martinuskerk van het heilige Odaparochie op zondag 1 mei worden ingezegend. Het toevoegen van de klok aan de drie bestaande klokken is mogelijk geworden door de jaarlijkse opbrengst van de boekenbeurs van Stichting Behoud Martinuskerk.

Naamgeving
Volgens pastoor-deken Vincent Blom maakt de vierde kerkklok het gelui van de Martinus van Tourskerk compleet. Op de zondag na Pasen, de luidklok tijdens de eucharistieviering gezegend. "Hiervoor bestaat een eigen ritueel," legt de deken uit. "De klok wordt als het ware gedoopt. Het is ook een oud gebruik om aan klokken de naam van een heilige te geven. Tevens wordt dikwijls een Bijbelcitaat of een spreuk toegevoegd die de taak of opdracht van de klok, en van de hoorders, weergeeft. Omdat op zondag 1 mei aanstaande Paus Johannes Paulus II in Rome wordt zalig verklaard, zal de nieuwe klok de naam "Johannes Paulus II" dragen.

Opschrift
Als opschrift zal op de klok de volgende tekst te lezen zijn: "Vol vreugde prijst mijn hart de Heer". Dit waren de eerste woorden die Paus Johannes Paulus II in 1985 heeft uitgesproken bij zijn bezoek aan Nederland. Met deze woorden opende de toenmalige Paus zijn toespraak na aankomst op vliegveld Eindhoven. Deze woorden zijn ontleend aan Lucas 1, 46: de lofzang van Maria."

Motto
Voor een Angelusklok, die dagelijks om 12 uur zal luiden, is de link met Maria heel toepasselijk, meent deken Blom: "Vol vreugde prijst mijn hart de Heer", met dit motto zal de nieuwe klok luiden. Dat wij ons bij deze woorden en klanken aansluiten." Na de inzegening zal het gelui bij voortaan worden aangedreven door een electromotor.

Lees verder
Voor het nieuwsbericht van de Heilige Odaparochie, zie klik hier.
29-04-2011