Nieuws

28 APR

Taizéviering op Sint-Jansjanslyceum boven verwachting druk bezocht


Honderd scholieren namen op Goede Vrijdag 22 april deel aan een Taizéviering die het Sint-Janslyceum te ’s-Hertogenbosch in samenwerking met de Bossche Taizégroep had georganiseerd. De leerlingen sloten in gebed aan bij de 5000 jongeren die op dat moment bij de broederschap in Taizé waren samengekomen om te bidden.

Ongekend succes
Volgens initiatiefnemer leerkracht levensbeschouwing Peter Popelier was de gebedsviering een ongekend succes. Hoogstwaarschijnlijk is het Sint-Janslyceum de eerste school in Nederland die een Taizéviering heeft gehouden. Aanvankelijk hoopte hij op ‘in ieder geval tien leerlingen’, de kritieke grens om het initiatief door te laten gaan. In enkele weken werd de verwachting steeds verder naar boven bijgesteld. Peter: "Acht meisjes van Havo 2 hebben de viering mee voorbereid en tijdens de viering een belangrijke rol vervuld. Drie van hen verzorgden de voorbeden en twee van hen zongen aan het einde van de viering het "Ave Maria" zoals zij het kennen van popstar Byoncé."

Authentieke houding
Jeanne Ketelaars, bisschoppelijk gedelegeerde voor katholiek onderwijs was bij de viering op de school aanwezig. Volgens haar heeft de opkomst mede te maken met de authentieke houding van de leerlingen die hun schouders eronder hebben gezet: "Een van de meisjes vertelde zelf niet gelovig te zijn, maar na een bezoek aan Taizé wel te kunnen begrijpen waarom mensen geloven."

Organisatie
De Bossche Taizégroep opgericht in september 2010 als oecumenisch initiatief en houdt regelmatig Taizévieringen. De viering op het Sint-Janslyceum kon in de promotie uiteindelijk rekenen op de medewerking van vijftig leerlingen, waarvan enkele van het dominee Pierson College. Naast Peter Popelier zijn onder andere plebaan Geertjan van Rossem, predikant Erica Scheenstra, studentenpastor Marcel van der Maeden bij het initiatief betrokken.

Lees verder
Voor verslagen, foto’s en contactinformatie, surf naar: www.taizeindenbosch.nl.

Fotos: Wim Roelsma

28-04-2011