Nieuws

27 APR

Veertigste oecumenische bijeenkomst Kurhessen-Waldeck

Met het thema "Ontwikkelingen in nieuwe kerkgemeenschappen" organiseert het Bisdom van ’s-Hertogenbosch in samenwerking met de Evangelische Kerk van Kurhessen-Waldeck (EKKW) en de Protestantse Kerk van Nederland (PKN) van dinsdag 26 april tot en met donderdag 28 april in St. Agatha voor de veertigste maal een jaarlijkse oecumenische bijeenkomst.

Ontmoeting tussen drie delegaties
Samen met een delegatie van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch is bisschop Hurkmans bij de ontmoeting in St. Agatha aanwezig. Namens de Evangelische Kerk van Kurhessen-Waldeck zijn onder andere bisschop prof. dr. Hein en Prälatin Natt gekomen. De delegatie van de Protestantse Kerk Nederland bestaat onder meer uit mw. ds. H.H. Bloemert en ds. J.A. Compagner.

Programma
Op het programma staan onder meer gezamenlijk gebed, een inleiding door mgr. dr. Liesen, een excursie naar Mariapoli Mariënkroon van de Focolarebeweging, een dialoog over gemeenschapsvorming in nieuwe kerkgemeenschappen en diverse momenten van uitwisseling.

Oorsprong oecumenische ontmoeting
De contacten tussen het Bisdom van ’s-Hertogenbosch, de EKKW en de PKN dateren uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Vanuit een basis van vriendschap tussen mgr. Bluyssen en de toenmalige Duitse Landeskirche groeide een functionele relatie gericht op oecumene. De eerste ontmoeting tussen de delegaties vond plaats in 1971.

27-04-2011