Nieuws

27 APR

In memoriam Adrianus Petrus Antonius de Jong M.S.F.

Op 24 april 2011 is te Oss overleden de zeereerwaarde pater drs. Adrianus Petrus Antonius de Jong M.S.F., emeritus-pastoor van de parochie H. Lambertus te Cromvoirt.

Emeritus-pastoor De Jong werd geboren in Langeweg op 26 mei 1925 en tot priester gewijd op 22 juli 1951. Hij was in het bisdom jarenlang werkzaam als leraar Frans aan het Maurick College te Vught en van 1974 – 1975 moderator van deze scholengemeenschap. Op 18 september 1988 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie H. Lambertus te Cromvoirt uit welke functie hem op 1 september 1999 eervol ontslag werd verleend. Ook tijdens zijn emeritaat bleef hij zich inzetten voor zijn parochiegemeenschap in Cromvoirt.

Moge hij rusten in vrede!

N.B.
* avondwake: woensdag 27 april 2011 om 19.00 uur in de parochiekerk te Cromvoirt
* uitvaart: donderdag 28 april 2011 om 11.00 uur vanuit dezelfde parochiekerk
27-04-2011